Zelf Bouwen of Samen?

U bent geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning. De invloed die u dan kunt uitoefenen bij het realiseren van uw wensen hangt af van uw keuze.
U heeft namelijk verschillende opties. DURV! geeft u een overzicht:

1

u koopt een huis in een bestaand project van een projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar

Als u koopt bij een projectontwikkelaar, dan heeft u de minste invloed op de uitvoering en realisering van uw wensen. De woning van uw keuze is immers al bedacht en kan maar op een beperkt aantal punten gewijzigd of aangepast worden. 

2

u kunt collectief met een groep vrienden/bekenden/ gelijkgezinden een woning/gebouw kopen of laten bouwen en een woongroep vormen

Woongroep

Bij het vormen van een woongroep betekent dit dat u het op alle punten eerst eens moet worden met uw toekomstige medebewoners en daarna moet u het in gezamenlijkheid eens worden met de betrokken architect en aannemer over o.a. vorm, bouwstijl, technische installaties en de indeling van het gebouw.

3

u vormt met vrienden/bekenden/ gelijkgezinden een stichting die namens het collectief optreedt als opdrachtgever, een zgn. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) om de benodigde huizen te laten bouwen

CPO

In het geval van een CPO koopt u gezamenlijk met een aantal gelijkgezinden een aantal kavels, overlegt u met uw partners over welke zaken tot het collectief behoren, zoals het type woning, de architect, de aannemer en wat er bij uitvoering eventueel zelfstandig gedaan wordt. Ook over de positie van ieders woning moet u het met uw toekomstige buren eens zien te worden.

4

u laat in eigen beheer en volgens uw eigen wensen uw huis bouwen

Zelf bouwen

Als u alleen wilt gaan bouwen, dan spreken we van Particulier Opdrachtgeverschap (PO). U koopt zelf een bouwkavel en u bouwt tezamen met een architect of woningaanbieder het huis van uw keuze. U maakt alle keuzes zelf en u bent volledig verantwoordelijk voor uw budget. U heeft in dit geval de meeste invloed bij het realiseren van uw wensen, het huis dat u gaat bewonen is volledig úw huis.


Wilt u meer informatie over de aanpak van uw bouwproject? Neem dan contact op met DURV!

010 - 744 63 09