Tag Archives forWonen in de toekomst

Wonen met Zorg

We worden ouder, maar willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat moet echter met uw bestaande huis wel mogelijk zijn. Meestal zijn er maar twee mogelijkheden:

  • aanpassen huidige woning, eventueel uitgebreid met nieuwe technologieën
  • tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase

Wat u ook kunt doen: samen met een aantal (meestal bekende) ‘lotgenoten’ investeren in een gebouw of cluster van gelijkvloerse woningen met ergens in die cluster centraal zorgfaciliteiten. 

Toename ouderen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid wordt een forse toename van het aantal ouderen verwacht, terwijl we om ons heen horen en lezen dat honderden bejaardentehuizen uit geldgebrek de deuren moeten sluiten de komende jaren. De wachtlijst voor zorg in een instelling stijgt daarbij voortdurend en de thuiszorg verkeert ook nog eens behoorlijk in de problemen.

Zorgrobots

We kunnen onze ogen hiervoor sluiten en onze tijd lijdzaam afwachten, echter op het moment dat u echt zorg nodig hebt en het wordt niet aangeboden, omdat er een lange rij voor u staat te wachten? Wat dan? Er op speculeren dat u tegen die tijd door zorgrobots zult worden geholpen? In Japan schijnt men hier al mee te experimenteren, maar de bevolking is daar relatief ouder dan in Nederland. Nu is ruim 23% van de bevolking in Japan 65 jaar of ouder, een situatie die wij in Nederland in 2050 bereikt zullen hebben. We zouden wat technische ontwikkelingen betreft goed naar Japan kunnen kijken, want daar is de “nood” hoger dan bij ons.

Oplossingen voor de toekomst

Er bestaan enkele reële alternatieven voor de ouderen van de toekomst:

  • langer gezond blijven en zo de hulpbehoevendheid uitstellen
  • mantelzorg
  • zelf met andere ouderen een eigen woonzorginitiatief oprichten als verzekering van een goed verzorgde eigen oude dag

Langer gezond blijven en zo de hulpbehoevendheid uitstellen is natuurlijk altijd aan te bevelen, maar eens houdt het op. U kunt uw verblijf in eigen huis rekken met concepten als Fijn Wonen en PasAan, die inspelen op het beleid via WMO en WLZ, waardoor ouderen en patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorg is daarbij wel essentieel!
Met een speciale verpleegunit geplaatst tegen het bestaande huis van bijvoorbeeld hun kinderen kunnen mensen langer verantwoord thuis wonen met maximale zorg voor hun beperking. Daar moet echter wel ruimte voor zijn en bereidheid van hun kinderen als mantelzorgers!
Bij appartementen zal men daar iets anders op moeten verzinnen en is zeker de hulp van bijvoorbeeld een woningstichting en de gemeente nodig.

Woonzorginitiatief

Een woonzorginitiatief kan op verschillende manieren ingevuld worden. U kunt zich aanmelden bij een organisatie die zorgvilla’s aanbiedt, of bij een woningstichting die dergelijke zaken faciliteert. Een gemeente kan hierbij bemiddelen.

Samen bouwen

U kunt ook met een groep gelijkgestemden tezamen investeren in een appartementengebouw, dat u zo inricht dat daar ook zorgfaciliteiten in geïntegreerd worden. Of in plaats daarvan gezamenlijk een hofje creëren met een binnentuin. DURV! zou u daarbij kunnen adviseren, omdat daar veel organisatiewerk bij komt kijken. Allereerst moet er informatie van en over de toekomstige bewoners komen, voordat e.e.a. vorm gegeven kan worden:

  • inventariseren welke kwaliteiten (nog) aanwezig zijn
  • inventariseren wie welke zorg nodig heeft
  • onderling taken verdelen
  • welke hulp is van buitenaf nodig
  • financiële inventarisatie en gebaseerd daarop met elkaar afspraken maken

Daarna moet een passend ontwerp gemaakt worden, uiteraard moet grond beschikbaar zijn of anders gezocht worden, overleg met de gemeente, keuzes maken uit en contracteren van bouwpartners. Vooral daar liggen de specialiteiten van DURV!

Wellicht dat ervaren zorgverleners, die pas geleden wegens bezuinigingen hun baan zijn kwijtgeraakt, bereid zijn om de nodige zorgtaken voor hun rekening te nemen. Er zijn verschillende Verenigingen van Eigenaren met relatief veel bewoners van boven de zestig jaar, die inmiddels via werkgroepjes bezig zijn om over hun toekomst na te denken. Zij wonen tenslotte al in een woongemeenschap, waarbij de meesten elkaar al redelijk tot goed kennen. Dat laatste is wel een voorwaarde om gezamenlijk iets te gaan ondernemen. Er zal tenslotte veel overlegd moeten worden, voordat iedereen het er over eens is om de vereiste stappen te zetten tot een woonzorginitiatief.

Klaar voor uw toekomst

Er zijn werkelijk tal van mogelijkheden en u kunt er niet vroeg genoeg naar gaan kijken. Onze overheid zal steeds meer om eigen creativiteit van haar burgers gaan vragen. De tijd is nu eenmaal voorbij dat de overheid overal in voorzag. We zullen steeds meer zaken zelf op moeten lossen en onze oude dag is daarbij een hele belangrijke!

DURV! zou u daarbij van dienst kunnen zijn.