Tag Archives forEnergiezuinig bouwen

Zelf (ver)bouwen aan uw droom

Denk goed na over uw toekomst. Hoe wilt u wonen, welke wensen heeft u, voor nu, voor uw kinderen, voor later? Welke beslissingen moet u nemen? Ons advies: Denk goed na! Neem geen impulsieve en overhaaste beslissingen! Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen. Het gevaar ontstaat dat u door de vaak enthousiaste verhalen die u om u heen hoort door de bomen het bos niet meer ziet. Die verhalen gaan vaak over duurzaamheid en energieneutraal, de vele nieuwe ontwikkelingen op energetisch terrein, systemen en producten die u tegenkomt in uw zoektocht naar oplossingen. Probeer daar maar eens wijs uit te worden! Om tot een juiste beslissing te kunnen komen, zou u een aantal uitgangspunten kunnen formuleren.

U zou kunnen beginnen bij de Trias Energetica

De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken én energiezuinige maatregelen te nemen.

1.  Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

2.  Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.

3.  Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, WTW, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Maar behalve om energiegebruik gaat het ook om het welbevinden van u als mens zelf, dus:

4.  Het creëren van voldoende wooncomfort, denk daarbij o.a. aan het begrip domotica en maatregelen ter verkrijging en bevordering van gezondheid, welbevinden, frisse lucht, voldoende licht, een prettige ruimte en omgevingsfactoren zoals goede buren, voorzieningen publieke ruimte, etc.

5.  Uw investering moet renderen, kijkt u daarbij niet alleen naar het aantal Euro’s die uw investering op korte termijn oplevert, maar kijk ook breder naar hoe plezierig u zich op lange termijn voelt bij uw investering, omdat u en uw gezin er zoveel baat bij hebben om juist op die plek te gaan of blijven wonen.

En uit maatschappelijke oogpunt, zoals:

6.  Tegengaan van klimaatverandering, minder afhankelijk van het buitenland, financieel aantrekkelijk, tegengaan van uitputting van hulpbronnen, minder milieuvervuiling, etc.

Bij alle maatregelen die u zich ook voorneemt om te nemen….

7.  Het begint bij preventie (isolatie), ofwel alle energie die u niet nodig heeft, hoeft u ook niet op te wekken.

Wij van DURV! beseffen bij het bovenstaande dat u behoefte zult hebben aan een eerlijk verhaal, met voors en tegens, helderheid over begrippen, het plaatsen van deze begrippen in de juiste context, zodat u weloverwogen uw beslissingen kunt nemen met het oog op de toekomst van u en uw kinderen. In volgende blogs zal hier meer over geschreven worden, uiteraard met beschouwingen en rekenvoorbeelden!


Alvast een paar begrippen

Energieneutraal versus Energienota Nul

Wat je veel hoort is het begrip ‘energieneutraal’, wat wil zeggen dat je per saldo evenveel energie verbruikt als je opwekt, gemeten over een jaar. Een ander begrip is ‘energienota nul’, wat betekent dat je geen geld meer kwijt bent aan energierekeningen. Het verschil tussen beide begrippen is, dat energieneutraal niet per definitie betekent dat de energiefactuur daarmee is verdwenen. Mensen hebben over het algemeen tegelijk behoefte aan energie (vooral ’s avonds als de mensen thuis zijn, en ’s winters), dat betekent dat het energieverbruik dan hoog is, dus ook het meeste kost. Voorlopige blijven er pieken en dalen in het stroomgebruik, wat overigens steeds meer beïnvloed zal worden door de toename van nieuwe decentrale opwekking door eigen zonnepanelen, waardoor de energieprijzen voorlopig laag zullen blijven. In voorbeeldcalculaties wordt vaak uitgegaan van stijgende energieprijzen om zo tot een interessante terugverdientijd te komen. Dit is dus een tegenstelling. Bij nauwelijks stijgende energieprijzen zal de terugverdientijd ook langer zijn, wat overigens geen reden is om dan maar geen energie te besparen! Dit kan nog steeds aantrekkelijk zijn. Alles wat u bespaart, hoeft u tenslotte niet te kopen of op te wekken.

Rol van de overheid

Hoe de overheid de enorme investeringen (ca. € 53 miljard) in windenergie in het kader van het Energieakkoord gaat verdisconteren in energiebelasting, heeft niets met energiezuinigheid van de burger te maken, maar veel meer met het niet volgen van bovengenoemde uitgangspunten. Het trieste is dat deze vorm van energiewinning relatief weinig op zal leveren (ca. 3,2 % van het totale Nederlandse energiegebruik). Zoals bekend betaalt de industrie beduidend minder voor energie, dus het meeste geld voor deze overheidsinvestering zal door de burger (ca. € 500 per jaar bovenop de energierekening) opgebracht moeten worden. De overheid en bepaalde belangengroepen gaan hoofdzakelijk voor alternatieve (duurzame) energiewinning, terwijl met preventie (zie de uitgangspunten 1 en 7) al heel veel valt te bereiken. DURV! wil zich voor dat laatste graag sterk maken en u daarin adviseren. Dat kan ú uiteindelijk wel geld schelen.