Super geïsoleerde bouwsystemen

Op diverse beurzen heb ik al uitstekend geïsoleerde bouwsystemen gezien, maar meestal zijn deze uitgevoerd in één bepaalde dikte, waardoor je toch wat beperkt bent in je mogelijkheden.

Eerlijk gezegd ben ik van het type dat de Trias Energetica hoog in het vaandel heeft en dat begint tenslotte met het beperken van energiegebruik. Dat houdt dus in dat de schil van een gebouw zo goed mogelijk geïsoleerd moet zijn. Tenslotte, hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft te kopen of op te wekken! Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen en niet alleen van energiezuinige, maar vaak kostbare, installaties uit moet gaan. Verder gaat het om de juiste balans te vinden tussen de mate van isolatie en de benodigde installaties. Als je dan de keuze hebt uit meerdere diktes isolatie in je bouwsysteem, zou dit mijn voorkeur hebben.

“Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen.”

super geïsoleerd bouwsysteem

Inmiddels ben ik in de markt op een uitgebreid geïsoleerd bouwsysteem gestuit, dat aan de meeste van mijn verwachtingen voldoet. Het principe is, dat dit systeem bestaat uit blokken die meteen de (geïsoleerde) bekisting vormen, waarin je betonmortel moet storten.
De bekisting is dus van isolatiemateriaal en nu komt het: de buitenschil hiervan is zelfs in vier diktes uitvoerbaar, namelijk 5, 10, 15 en 20 cm!
Het is dus niet beperkt tot maar één dikte met als gevolg maar één isolatiewaarde. De Rc-waardes die je met dit systeem kunt bereiken zijn 3,84 bij 5 cm, bij 10 cm haal je 5,55 en bij 15 cm zelfs 7,14 waarmee je zeker aan de BENG-eisen voldoet. Bij de dikste bereik je een Rc-waarde van 9, waar je zeker passief mee kunt bouwen.
Uiteraard heb ik inmiddels meerdere bouwlocaties in Nederland bezocht waar dit systeem werd toegepast en daar alle gelegenheid gekregen het systeem uitgebreid te bekijken. Uit de internationale site van dit systeem bleek dat het voldoet aan alle Europese eisen en in Duitsland heeft het met het dikste blok zelfs het predicaat voor het passieve bouwen verkregen!
Sinds kort is dit bouwsysteem met Neopor bouwblokken op de Nederlandse markt verkrijgbaar.

Het lijkt me nu wel goed om eens iets van de opgedane kennis met u te delen.

Neopor Blokken

EcoBlok
Neopor bouwblok

Hiernaast ziet u zo’n geïsoleerd bekistingsblok. Dit blok wordt gemaakt van een bepaald type “piepschuim”, genaamd Neopor EPS (λ 0,030), van een bekend bedrijf uit Duitsland en bestaat uit twee delen. Het EPS binnenblad is 50 mm en het andere EPS blad 50, 100, 150 of 200 mm breed. Beide bladen worden door kunststof afstandhouders op 150 mm afstand van elkaar gehouden, waardoor zo’n blok kan variëren in breedte van 25, 30, 35 en 40 cm. Het is maar net welke R-waarde je wilt bereiken met je wand.

Snijtafel
Het snijden van EcoBlokken.

De blokken zijn verder 1.000 mm lang en 250 mm hoog. Als je er een wand van bouwt tot verdiepingshoogte, wordt de tussenruimte vervolgens gevuld met betonmortel. Bovendien zijn de blokken voorzien van een speciaal ontworpen noppenpatroon, waardoor ze precies in elkaar passen, óók als je meerdere diktes in je wand toe zou passen! Dit laatste zou je kunnen doen als je niveauverschil in je wand(en) wilt creëeren. De wand is daardoor luchtdicht en koudebruggen zijn uitgesloten. De blokken snij je exact op maat met een zgn. snijtafel, door middel van een gloeidraad, waarmee je exact kunt stapelen en onnodig snijverlies voorkomen kan worden.

Latei element
Latei element EcoBlok

Boven openingen in wanden zoals deur en raamopeningen pas je speciale u-vormige lateiblokken toe, voorzien van hetzelfde profiel als de blokken, waarin staal voor de vereiste wapening wordt gelegd, waardoor je je eigen latei creëert.

negge- of dagkant gemaakt met sluitplaatjes
neggekant

De blokken worden aan de neggekanten, dus langs de verticale zijden van de kozijnen, afgesloten met speciale sluitplaatjes, die precies over de afstandhouders van de blokken passen. Zodoende voorkom je rondom kozijnen koudebruggen, wat bij andere systemen niet altijd het geval is. Het grote voordeel daarbij is tijdwinst, omdat je voor het storten van betonmortel bij kozijnen geen extra maatregelen ter versteviging meer hoeft te treffen. Hiernaast is zo’n met sluitplaatjes gecreëerde negge- of dagkant te zien, waartegen straks het kozijn van een schuifpui wordt geplaatst.

hoek gemaakt met sluitplaatjes
hoek gemaakt met sluitplaatjes

Met dezelfde sluitplaatjes zoals die je gebruikt bij neggekanten creëer je bij dit Neopor blokkensysteem binnen- en buitenhoeken, waardoor je ook wat dat betreft erg flexibel bent en zeer exact kunt werken.

Ook met dit laatste kun je veel onnodig bouwafval voorkomen.

EcoBlok ring element
EcoBlok ring element

Daarnaast kent het bouwsysteem zgn. ringelementen, die toegepast worden ter hoogte van vloeren. Daarmee blijft de buitenschil in stand en is ook daar geen koudebrug.

Het is overigens wel belangrijk om de blokken te stapelen met behulp van speciale schoren, die tevens als steiger gebruikt kunnen worden; zie afbeelding hiernaast. Zo’n wand is voordat er beton in gestort wordt bijzonder licht en wind kan er gauw vat op krijgen. Ook tijdens het storten van betonmortel zijn deze speciale steigers belangrijk om de wanden exact in positie te houden. Dit schoren is dus zeer essentieel! Deze zgn. schoorsteigers zijn vrij eenvoudig te stellen. Toch zijn de elementen bijzonder sterk, waardoor er pas bij verdiepingshoogte in één keer gestort kan worden.

wokkelplug; bron Fischer

Speciale wokkelpluggen zorgen ervoor dat er probleemloos zware zaken zoals keukenkastjes, klokken en wandlampen opgehangen kunnen worden. Met speciale pluggen, voorzien van een koudebrugonderbreking, kunnen bijvoorbeeld zonneschermen aan de buitengevel opgehangen worden.

Hiermee worden o.a. zonneschermen stevig verankerd; bron Fischer

Het is een werkelijk compleet systeem, waarmee je met keuze van de juiste blokken aan BENG zult voldoen, je niveauverschillen in de wanden kunt creëeren, maar waarmee eventueel ook zgn. Passieve Woningen gebouwd kunnen worden. Inclusief vulling van beton en bekleding aan weerskanten van een blokken wand van 40 cm dik wordt namelijk zeker een Rc-waarde van 9,0 m2 K/W gehaald. Het dubbele van wat momenteel vereist is in de nieuwbouw!

In de steigers voor pleisterwerk

Neoporblokken in Praktijk

Uiteraard heb ik verschillende bouwplaatsen in Bergschenhoek (zie foto boven dit artikel), in het Westland, zoals in Monster, en Kijkduin Den Haag bezocht en me daar nog eens laten overtuigen van de kwaliteit van dit systeem. Naast de kwaliteit blijkt dit systeem vooral “uit te blinken” in de snelheid waarmee gebouwd kan worden. In deze tijd van ‘time is money’ lijkt me dat geen overbodige luxe. De systeemhouder voor Nederland vertelde mij dat er na de Bouwvak (2019) nog met een fiks aantal woningen in Zuid-Holland gestart wordt. Op markt wordt inmiddels zeer positief gereageerd door belangstellenden, dus de verwachting is dat deze Neopor bouwblokken binnenkort op veel meer plaatsen in Nederland toegepast gaan worden.

Mocht u belangstelling hebben voor dit super-geïsoleerd bouwsysteem, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Er valt namelijk nog veel meer over te vertellen.

Pieter Magré

Pieter Magré werkt al zijn hele werkzame leven in de bouwsector. Vanuit de verschillende functies die hij heeft bekleed is hij gewend om met alle partijen in het bouwproces te communiceren: vanaf producent, handel, acquisitie, applicatie, bouwer van klein tot groot, architect tot ontwikkelaar. Veranderingen in de markt en demografische ontwikkelingen hebben hem doen besluiten zijn ervaringen met de actualiteit te verbinden door het schrijven van blogs en mee te werken aan DURV!

Click Here to Leave a Comment Below

J. van der Lans - 29 september 2019

Een interessant artikel waarbij zeker de snelheid van bouwen een pluspunt is. Ook voor de afwerking met traditioneel pleisterwerk of steenstrips is een zeer goed alternatief op de markt: Decoproyec Spuitkurk! Een biobased product op basis van kurk met vele positieve eigenschappen. Durvtebouwen kan u hierover meer informatie verstrekken. Ook op de site http://www.decoproyec.nl kunt u zich laten informeren over dit product met referentiefoto’s, toepassingsgebieden, veel gesteld vragen etc.
Vragen hieromtrent? Neem contact op via info@lanstones.eu

Reply
    Pieter Magré - 1 oktober 2019

    Spuitkurk is inderdaad een zeer duurzame afwerking van vrijwel iedere gevel, waarover ik elders op deze site ook meerdere keren heb geschreven. Bedankt voor je reactie.

    Reply
Leave a Reply: