Spuitkurk, concurrent van pleisterwerk?


Spuitkurk is voor velen in Nederland misschien nog een onbekend gevelbekledingsmateriaal. Toch is het al op een flink aantal projecten met succes toegepast. Vandaar dat er steeds meer belangstelling ontstaat voor dit unieke product.

Voorbeeld van spuitkurk

Al eerder is het beschreven als een alternatief voor pleisterwerk en inderdaad, zo zou je het zeker kunnen omschrijven.
Ook zou je spuitkurk een coating kunnen noemen, een elastische coating.
Dat laatste maakt de vergelijking met pleisterwerk weer minder juist, want pleisterwerk is alles behalve elastisch.
Misschien moeten we die elasticiteit even vasthouden, want dat maakt dit product juist zo uniek. Een andere vergelijking van spuitkurk met pleisterwerk, die in meerdere opzichten niet helemaal opgaat, is het verschil in prijs. Pleisterwerk is goedkoper dan spuitkurk, weliswaar in aanschaf, maar niet op de lange termijn; dan is spuitkurk juist goedkoper. Zeker, als je de garantietermijn van 20 jaar in acht neemt, die voor spuitkurk geldt.

Laat ik het uitleggen.
Pleisterwerk is bij aanschaf gemiddeld ongeveer € 25,00 à € 30,00 p.m2 goedkoper dan spuitkurk. Met andere woorden, als je de gevel van je woning wil laten spuitkurken of pleisteren, dan scheelt dit serieus geld als je voor het laatste kiest. Stel, je hebt aan buitengevels een oppervlak van zo’n 150 m2, dan is het prijsverschil bij aanschaf al gauw € 3.750,— tot € 4.500,—.

Echter, nu komen we op het punt van elasticiteit.
Pleisterwerk vormt een starre afwerklaag op een gevel. Het is in feite hard materiaal, dat onder invloed komt te staan van wisselende weersomstandigheden, zoals zon, regen, wind en vorst. De gevels worden nat en drogen weer op, maar het pleisterwerk krijgt ook met uitzetting en krimp te maken, zodat het op een gegeven moment onderhoud behoeft. Dat moment breekt aan zo tussen de vijf en zeven jaren. Dan worden namelijk haarscheurtjes in de pleisterlaag zichtbaar, omdat vervuiling zich juist daar het meest aftekent. Iedere gevel wordt namelijk enigszins vuil, maar bij pleisterwerk wordt dit het meest zichtbaar in de haarscheurtjes. Dat is het moment om de gepleisterde gevel te reinigen en vervolgens opnieuw te laten schilderen. Dat schilderen, als je het laat doen, kost zo’n € 25,00 à € 30,00 p.m2. Dat zijn bekende bedragen, namelijk dezelfde bedragen van het prijsverschil tussen pleisterwerk en spuitkurk, die ik hiervoor noemde.

Voorbeeld van scheur in pleisterwerk

Maar daarmee zijn we er nog niet.
Zoals ik al eerder zei, wordt op een gespuitkurkte buitengevel 20 jaar garantie op de spuitkurk gegeven. In die periode moet pleisterwerk nog zeker twee keer gereinigd en geschilderd worden.
Ik zou zeggen, tel uit je verlies. In een periode van twintig jaar ben je uiteindelijk € 50,00 à € 60,00 p.m2 meer kwijt dan in het geval je meteen spuitkurk had laten aanbrengen aan je buitengevel.
Dát noem ik nog eens serieus geld, immers in het geval van mijn voorbeeld van zojuist praten we al gauw over € 7.500,— à € 9.000,00! Overigens, mocht dit onderhoud niet plaatsvinden, dan worden de haarscheurtjes alleen maar groter en moet het pleisterwerk gerepareerd worden. Over het algemeen ben je dan nog meer geld kwijt. Daartegenover staat dat de kans heel groot is, dat spuitkurk, juist wegens zijn of haar elasticiteit, nog veel langer goed blijft dan zo’n garantieperiode van 20 jaar. Dat is bij pleisterwerk in ieder geval niet aan de orde en zul je structureel om de 5 á 6 jaar het noodzakelijke onderhoud moeten (laten) plegen.

Is er dan helemaal geen onderhoud nodig bij spuitkurk?
Ik zei al eerder dat iedere gevel op den duur enigszins vuil wordt. Dit kan ook voor spuitkurk gelden, echter dankzij de elastische eigenschappen van spuitkurk, kan een hiermee afgewerkte gevel gerust gereinigd worden met een hogedrukspuit. Met beleid overigens, maar dat spreekt voor zich. Bovendien neemt spuitkurk geen vocht op en kan het temperatuursverschillen met gemak weerstaan. Ook zul je dankzij deze eigenschappen een gespuitkurkte wand niet zomaar beschadigen, terwijl dit met pleisterwerk wegens z’n starheid eerder het geval zal zijn. Lees dit artikel over meer eigenschappen van spuitkurk.

Hoe zit het met garanties?
Op pleisterwerk voor buitenafwerking wordt over het algemeen 3 jaar garantie gegeven, met dien verstande dat dit geldt voor een niet-geïsoleerde ondergrond. Voor pleisterwerk aangebracht op een geïsoleerde ondergrond kan bijvoorbeeld een verzekerde garantie van 10 jaar afgesloten worden op het gehele systeem, dus inclusief isolatie. Verschillende verzekeringen met ook weer verschillende bijbehorende voorwaarden kunnen van toepassing zijn, dus dat kan heel divers liggen. Zo kan bijvoorbeeld de premie afhankelijk zijn van de grootte van een project, kan het uitmaken of een stukadoorsbedrijf wel of niet komo-gecertificeerd is en kan het aantal inspectiebeurten variëren per verzekering. De laatste zijn weer nodig om aan de van toepassing zijnde garantiebepalingen te voldoen. Vooral de inspectiebeurten kunnen de kosten behoorlijk doen oplopen, dus het is van te voren erg goed uitkijken met wie je zaken gaat doen en op basis van welke voorwaarden. De premie bij de woning uit mijn eerder genoemd voorbeeld van 150 m2, zal bij toepassing van een geïsoleerd systeem met pleisterafwerking al gauw zo’n € 7,00 p.m2 kosten en bij een groter project van bijvoorbeeld 10 à 20 woningen zal de premie rond de € 5,00 p.m2 liggen. Daar tegenover staat dat bij spuitkurk alleen op de kurkafwerking een garantie van 20 jaar wordt afgegeven, mits deze spuitkurklagen zijn aangebracht door een gecertificeerde spuitkurkspuiter. Ik zeg hier met nadruk spuiter, want een bedrijf kan hiervoor niet gecertificeerd zijn, enkel een daartoe opgeleide spuiter! In samenwerking met de importeur van de spuitkurk wordt beoordeeld of de ondergrond geschikt is om onder garantie te spuiten met spuitkurk.

Artist impression woning te Monster

Inmiddels heb ik al verschillende mensen kunnen overtuigen om toch serieus spuitkurk te overwegen op grond van bovengenoemde argumenten. Een voorbeeld hiervan staat in Monster, waarover ik vorig jaar schreef op mijn website (lees hier het artikel). Het echtpaar dat deze woning bezit wilde niets van pleisterwerk weten, juist wegens de kwetsbaarheid van de pleister, zeker vlak aan de kust. Toen ik vervolgens over de eigenschappen van spuitkurk vertelde, werd men enthousiast. Het resultaat is eind vorig jaar opgeleverd. De trotse heer des huizes heeft mij kortgeleden gebeld en ik ga binnenkort zeer zeker even op bezoek om dan meteen wat foto’s van hun ‘nieuwe’ woning te maken. Uiteraard zal ik u later de resultaten op mijn website tonen.


Pieter Magré

Pieter Magré werkt al zijn hele werkzame leven in de bouwsector. Vanuit de verschillende functies die hij heeft bekleed is hij gewend om met alle partijen in het bouwproces te communiceren: vanaf producent, handel, acquisitie, applicatie, bouwer van klein tot groot, architect tot ontwikkelaar. Veranderingen in de markt en demografische ontwikkelingen hebben hem doen besluiten zijn ervaringen met de actualiteit te verbinden door het schrijven van blogs en mee te werken aan DURV!

Click Here to Leave a Comment Below

M.P.F.M. van Beukering, Architekt AvB, BNA - 14 juni 2019

Mooi verhaal maar ik mis een aantal technische zaken, te weten:
1. Is het ook isolerend
2. Als het ook isolerend is, wat is dan de Lambda waarde.
3. Wat is de minimale laag dikte.
4. Kan het op iedere ondergrond.
5. Wat is de ongeveer prijs per m2 voor bijvoorbeeld 50 en of 100 m2 gevel inclusief kozijnen.
6. Wat is de verwerkings tijd en de droogtijd

Reply
  Pieter Magré - 12 september 2019

  Beste heer Van Beukering,
  Hartelijk dank voor uw vragen.
  In mijn blog https://www.durvtebouwen.nl/spuitkurk-een-duurzaam-alternatief-voor-pleisterwerk/ heb ik het al over de technische aspecten en de kosten van spuitkurk gehad.
  Desalniettemin vindt u hieronder ter aanvulling én verduidelijking nog enkele antwoorden op uw vragen:
  Hoe goed isoleert spuitkurk?
  Decoproyec Spuitkurk heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van Lambda 0,05 W/mK. Ondanks de geringe dikte van 3 à 4mm zorgt de spuitkurklaag ervoor dat kou en warmte niet onmiddellijk op het onderliggende materiaal doordringen. Bovendien werkt Decoproyec Spuitkurk regulerend in temperatuur dankzij de hoge warmte-opslagcapaciteit (of buffervermogen) van de aanwezige kurk (1700 J/kgK), hierdoor zal de warmte/kou in de muren met vertraging worden afgegeven. Tenslotte zorgt Decoproyec Spuitkurk ervoor dat uw muren droog blijven wat bijdraagt aan minder energieverlies.

  Op welke ondergronden kan ik decoproyec aanbrengen?
  Decoproyec spuitkurk heeft een hoge hechtkracht en kan rechtstreeks worden gespoten op alle minerale ondergronden: beton, pleisterwerk, stenen, pannen, tegels, vezelcement; op metaal, hout, kunststof: PVC, PE; reeds geverfde muren en zelfs bitumen (leien). Bovendien kan Decoproyec perfect worden gebruikt als afwerking op een gevelisolatieplaat. Bij enkele ondergronden is een extra voorbewerking gewenst. Zo geldt er bij hardschuim en de meeste toepassingen op hout dat er een wapeningslaag aangebracht dient te worden, daarnaast is het aan te raden om poreuze of zanderige materialen vooraf te primen met Decoproyec primer. Decoproyec kan geen oneffenheden in structuur of reliëf opvangen, dus de ondergrond dient vlak te zijn, ook bij materiaalovergangen die bespoten dienen te worden, tenzij een tekening in de wand gewenst is.

  Hoe dik/zwaar is de laag spuitkurk?
  Decoproyec spuitkurk wordt aangebracht met een nat gewicht van 2 Kg/m2. De totale dikte van onze spuitkurk bedraagt 3 tot 4 mm bij gebruik van 3 lagen.

  Hoe lang duurt het aanbrengen van spuitkurk?
  Decoproyec wordt aangebracht in 3 lagen, waarbij gemiddeld 1 tot 2 lagen per dag aangelegd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de projectgrootte en de weersomstandigheden zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Gemiddeld brengt een verwerker een 50 m2 per dag aan.

  Hoe lang duurt het voordat Decoproyec droog is?
  Decoproyec droogt over het algemeen vrij snel. Ongeveer 4 uur na het spuiten heeft de laag voldoende droging om tegen een regenbui te kunnen en na 24 uur is de laag uitgehard. De witte varianten hebben enkele weken nodig voordat ze 100% op kleur zijn.

  Reply
Leave a Reply: