Samenwerking Biersteker en DURV!
in het Westland Woont Duurzaam Collectief

  


Welkom op deze site!

Misschien enigszins verrassend, maar laat ik u dit uitleggen. Waarschijnlijk heeft u tijdens het bezoeken van de site van het Westland Woont Duurzaam Collectief geklikt op de naam van een van de partners in dit collectief, nl. Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek. Vervolgens kwam u op de site van DURV terecht en dat was nou juist de bedoeling van de eigenaren van Biersteker en DURV.  Biersteker en DURV hebben namelijk binnen het WWDCollectief hun handen ineen geslagen. Dit  om mensen zoals u zoveel mogelijk van dienst te zijn bij het zoeken naar wegen om energie te besparen, om daarmee woonlasten te verlagen, maar tegelijkertijd tot meer wooncomfort te komen.

Vanwaar deze samenwerking?

De eigenaar van Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek, Giel Biersteker, en de oprichter van DURV, Pieter Magré, kennen elkaar geruime tijd. Eigenlijk al toen Giel besloot om gevels van woningen en andere gebouwen te gaan isoleren. Hij kwam daarbij Pieter tegen als leverancier van geïsoleerde steenstrippanelen en een jarenlange samenwerking was geboren.

Even voorstellen:

Het bedrijf van Giel Biersteker heeft zich in de loop van jaren ontwikkeld tot een zeer gespecialiseerd bedrijf. Om zijn eigen site te citeren:  Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek is één van de toonaangevende spelers op het gebied van dak- en gevelbekleding in de regio. Opererend vanuit het Westland realiseren wij spraakmakende projecten door heel het land en ver daarbuiten. Onze ontwerpafdeling, tekenaars, projectleiders en monteurs staan samen garant voor een hoge kwaliteit van het eindproduct, een gebouw waar onze opdrachtgevers trots op kunnen zijn. U kunt een beroep op ons doen voor nieuwbouw, maar zeker ook voor renovatie en revitalisering, met alle bijzondere toepassingen die daarbij kunnen voor komen. Er zijn weinig uitdagingen die wij niet aangaan.

Pieter Magré is zoals hierboven gezegd de oprichter van DURV. U kunt meer informatie over hem vinden elders op deze site.

Waarom DURV?

DURV is opgericht speciaal voor durvers. Voor mensen die op zoek zijn naar wegen om via energiebesparing tot lagere woonlasten, maar daarbij ook tot meer wooncomfort te komen.  Dit kan door slimme investeringen en aanpassingen in de bestaande woonsituatie, maar ook bij nieuwbouw. De site DURV is bedoeld om u als durver daarbij zoveel mogelijk de weg te wijzen.

Want waar gaat het uiteindelijk om: die woonlasten moeten omlaag!

Die zijn namelijk bij verreweg de meeste huishoudens in Nederland veel en meestal onnodig te hoog. Daar kan beslist iets aan gedaan worden, vandaar dat o.a. de gemeente Westland aan een aantal ondernemers in haar gemeente gevraagd heeft om te gaan samenwerken om haar burgers aan te sporen en te helpen hier iets aan te doen.

Hoe kun je tot lagere woonlasten komen?

Door alleen maar af en toe van energieleverancier te wisselen helpt niets aan uw energieverbruik, dus de woonlasten zullen hier niet veel mee veranderen. Beter is om door de juiste investeringen te doen, daarmee op lange termijn zo weinig mogelijk geld aan energie uit te geven en juist zoveel mogelijk wooncomfort te genereren. Dit is werkelijk te bereiken, maar dan helpt het ook niet veel om domweg de spouwen te vullen of alleen maar zonnepanelen aan te schaffen. Daar hoort een weloverwogen plan bij, met de juiste berekeningen, lange termijn berekeningen, een zgn. Total Cost of Ownership-berekening. Daarmee kunt u op lange termijn kijken en beoordelen hoe u het beste kunt handelen. Want let maar op, energie wordt een steeds schaarser en daardoor logischerwijs duurder product. Daarmee gaan uw woonlasten alleen maar stijgen en dat proces willen wij graag helpen te stoppen. Het is een investering in de toekomst die zich werkelijk loont!

Kijk gerust rond op deze site

Reageer op zaken die u wel of misschien ook niet aanstaan, of juist aanvullingen behoeven. De site is bedoeld om zoveel mogelijk kennis over energetische vraagstukken en idem oplossingen  weer te geven, zodat we deze kennis met elkaar kunnen delen. U zult daarom steeds meer informatie op deze site vinden. Veel plezier met het lezen en bekijken van de geboden informatie en als u een bijdrage of vragen heeft? Laat het ons weten!

Pieter Magré

Pieter Magré werkt al zijn hele werkzame leven in de bouwsector. Vanuit de verschillende functies die hij heeft bekleed is hij gewend om met alle partijen in het bouwproces te communiceren: vanaf producent, handel, acquisitie, applicatie, bouwer van klein tot groot, architect tot ontwikkelaar. Veranderingen in de markt en demografische ontwikkelingen hebben hem doen besluiten zijn ervaringen met de actualiteit te verbinden door het schrijven van blogs en mee te werken aan DURV!

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: