KENNISBANK


Wat is TCO?

Total Cost of Ownership (TCO) is bij investeringen in geïsoleerd wonen een financieel model om een goede schatting van directe en indirecte kosten van een gebouw te maken. Bij TCO wordt niet alleen gekeken naar de aanschafkosten, maar ook naar de kosten die men maakt tijdens het in gebruik hebben van zo’n gebouw en dan gerekend over de te verwachten levensduur; bijvoorbeeld een periode van 50 jaar. Een woning of een gebouw bestaat immers vaak veel langer dan deze periode, dus is het zeer reëel om daarmee te rekenen al zal dit niet altijd door dezelfde bewoners plaatsvinden. Verschillen worden daarmee wel veel meer inzichtelijk en kunnen daarmee ook van invloed zijn op een tussentijdse verkoopprijs. Klik hier voor meer informatie over TCO.