KENNISBANK


Wat is een NOM-woning?

Een NOM-woning (Nul Op de Meter-woning) is een woning die evenveel energie produceert als hij verbruikt, gemeten over een jaar. Het passiefhuis-concept wordt over het algemeen gehanteerd (zie PASSIEF gebouwde woningen), aangevuld met energie-efficiënte voorzieningen voor verwarming en warmwater, zoals warmtepomp, thermische collectoren en warmtebuffers. Men noemt dit ook wel CO2-neutrale woningen, omdat de energie die van buiten de woning komt (meestal elektriciteit, aardgas wordt vaak niet meer toegepast*) geneutraliseerd wordt door opwek van energie (door zonnepanelen en/of windmolens).

Hoewel, CO2-neutraal is moeilijk definieerbaar, omdat geen rekening wordt gehouden met de footprint van zonnepanelen en windmolens. Ook is van belang om rekening te houden met de levensduur van dergelijke apparatuur.

Bij huurwoningen is het begrip EPV van toepassing (zie Kennisbank: EPV).

De Nul Op de Meter-woning is een voorbeeld van energieneutraal wonen. Het principe is gebaseerd op de Trias Energetica (zie artikel over Zelf (ver)bouwen aan uw droom).