KENNISBANK


Wat is een CPO?

Bij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever en tezamen ontwikkelen zij hun toekomstige woningen en/of appartementen. Zij richten hierbij een rechtspersoon zonder winstoogmerk op in de vorm van een stichting of vereniging en stellen daartoe een adviseur aan die hen door het proces leidt en begeleid.

De toekomstige bewoners financieren een deel van het voortraject zelf risicodragend projectontwikkelaar. De adviseur onderhandelt namens de CPO met de betreffende gemeente en brengt de CPO-vereniging of -stichting in contact met de nodige professionele partijen in de bouwwereld. Door vanaf het prille begin bij een (eigen) project betrokken te zijn, kan maximale invloed aangewend worden door de leden op het individuele ontwerp en woonomgeving, kan men hun eigen woonplek binnen het project kiezen en weet men wie zijn en/of haar buren worden. T.o.v. reguliere nieuwbouwprojecten heeft het bouwen onder CPO grote voordelen.

Lees hier meer over in CPO.​