Financiële Overwegingen

INHOUD

DURVt u ‘de strijd’ aan?!

Plankosten

Stichtingkosten

Hypotheek

Hoe nu verder

Kiest u voor gemak of DURVt u ‘de strijd’ aan?!

Om het maar even scherp te stellen: als u alles aan een projectontwikkelaar en een aannemer overlaat, bent u gegarandeerd het duurste uit met een zeer beperkte keuze. Zij hebben al een standaard aanbod en daar zitten al heel wat kosten in verdisconteerd. U hoeft verder weinig te doen, behalve na te denken over een meer- en minderwerklijst, u laat u af en toe informeren op informatiebijeenkomsten en verder hoeft u alleen de bouwtermijnen te betalen totdat de woning is opgeleverd. U besteedt in feite alle werkzaamheden, die bij een totaal bouwproces komen kijken, volledig uit. Realiseert u zich wel dat alles wat men een ander laat doen, nu eenmaal geld kost. U moet natuurlijk wel zelf een hypotheek afsluiten, voor zover u zelf onvoldoende geld hebt.

 Als u zelf gaat bouwen beslist u over alles helemaal zelf en bent u overal rechtstreeks bij betrokken. Het grote voordeel bij zelfbouw is bovenal dat u een woning kunt bouwen die volledig kan voldoen aan uw toekomstverwachtingen en waar u langer in kunt blijven wonen. De vraag is dus altijd bij zelfbouw: aan welke eisen moet uw toekomstige woning voldoen, wat kunt u zelf en hoe gaat u e.e.a. organiseren?Over de kosten van zelfbouw kunt u eenvoudig een overzicht downloaden, waaraan u naast de kosten ook kunt zien wat hier zoal bij komt kijken. Aan de hand van dit overzicht kunt u al gauw inschatten welke kosten er mee gemoeid gaan, als u zelf wilt gaan bouwen.

Kosten Zelfbouw (pdf)

Plankosten

Naast al het organisatiewerk zal ook veel tijd besteed moeten worden aan de nog te bepalen bouwmethodiek, hoe een ideaal en betaalbaar wooncomfort te bereiken, welke materialen en installaties er nodig zijn en ook veel gesprekken met diverse adviseurs en verkopers van leveranciers. U als zelfbouwer zult zich daar zelf in moeten verdiepen, want iedere verkoper van een bepaald systeem of materiaal zal zijn uiterste best doen om zijn materiaal zoveel mogelijk aan te prijzen, wat hem of haar niet kwalijk te nemen valt.

Natuurlijk kunt u ook veel van dit werk overlaten aan een architect, maar het is toch goed om als een goed geïnformeerde sparringpartner te fungeren en tezamen aan de vereiste kwaliteit te werken. Bent u eenmaal goed geïnformeerd en heeft u een duidelijk beeld van hoe uw toekomstige woning er uit moet komen te zien, dan kunt u vrij doelgericht te werk gaan. Een architect zal op een gegeven moment wel bepaalde zekerheden van u verlangen en voor zijn of haar ontwerp geld vragen. Organiseert u zelf uw bouw, dan moet u met diverse leveranciers en onderaannemers gaan onderhandelen en planningen maken om deze mensen tijdig in te kunnen schakelen. U kunt voor dit werk ook een aannemer vragen die dit werk van u overneemt. Bovendien zult u een kavel moeten kiezen en daarvoor bij de betrokken gemeente de nodige gesprekken voeren om uiteindelijk een optie op een kavel te nemen.

Al dit soort voorbereidende werkzaamheden behoren tot de plankosten en geven u een goed beeld waar u straks financieel aan toe bent. Dit soort kosten wordt over het algemeen uit eigen geld betaald. U kunt nu een bouwvergunning aan gaan vragen.Kortom, er komt heel wat op u af. DURV! kan u hiermee helpen.

Stichtingskosten

De koopovereenkomst van de grond is getekend en nu moet er in de meeste gevallen een hypotheek komen. Er komen nu een aantal kosten op u af, de zgn. stichtingskosten, die gefinancierd zullen worden uit deze hypotheek. Tot deze kosten behoren:

GrondkostenDe kavelprijs en de eigendomsoverdracht kosten (bij een bestaande woning noemen we dit ook wel kosten koper en zijn in feite overdrachtsbelasting en notariskosten)

BouwkostenAlle kosten die gemaakt worden om uw huis te bouwen (als u de bouw volledig zou uitbesteden aan een aannemer, dan zal deze de bouwkosten in termijnen bij u declareren)

Overige kostenHonoraria architect, advieskosten, leges omgevingsvergunning, aansluitkosten op gas, water en licht, rentekosten, onvoorziene posten

In onderstaand overzicht (PDF) ziet u een lijst met de meest voorkomende kostenposten. Deze lijst wordt ook wel de stichtingskostenopzet of een overzicht van de budgetposten genoemd. Het is meteen een checklist van alle voorkomende bouwkosten, die u al in de plankostenfase uitstekend kunt gebruiken. Ook is dit een nuttige onderlegger om de te bouwen woning gefinancierd te krijgen met een hypotheek.

Stichtingskostenopzet

Hypotheek

Een bank zal naar een paar zeer essentiële dingen kijken:

  • uw persoonlijke financiële situatie, kunt u de beoogde lening terugbetalen
  • wat zal de woningwaarde zijn, die wordt vastgesteld door een taxateur aan de hand van de bouwtekening en de koopovereenkomst aangevuld met de stichtingskostenopzet
  • een afbouwgarantie, wordt de woning afgebouwd als de betrokken aannemer(s) failliet gaat?
  • het bestemmingsplan waar de woning gebouwd gaat worden
  • de bouwvergunning
  • bodemonderzoek (dit moet een ontbindende voorwaarde zijn van de koop/aanneming-overeenkomst)
  • rust er erfpacht op de grond, hoe lang loopt deze, is of kan deze afgekocht (worden) voor een bepaalde periode, of spreken we van eigen grond?

Na het afsluiten van de nodige koopovereenkomst kan de hypotheek afgesloten worden en kan de bouw van start gaan. Het geld uit de hypotheek gaat in een bouwdepot van uw bank en vanuit dit depot worden alle rekeningen betaald die nodig zijn voor de realisatie van uw nieuwe woning.

Hoe nu verder…

Op deze manier houdt u de kosten zeer beheersbaar en kunt al het beschikbare geld in de kwaliteit van uw woning stoppen i.p.v. dat u een deel van uw budget aan anderen kwijt raakt. Nu is het heel goed voor te stellen dat al dit werk, alle beslissingen die genomen moeten worden, het kiezen van de juiste bouwpartners, het sparren met deze partners om de gewenste kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te krijgen, de bouwbegeleiding, kortom het hele proces een enorme berg lijkt waar u niet voldoende tijd voor of onvoldoende expertise in heeft. U zou dan kunnen overwegen om hiervoor een adviseur, een bouwbegeleider in de arm te nemen. Ook hierbij kunt u afwegen wat u zelf kunt doen en wat u overlaat aan zo’n adviseur.

DURV! kan u helpen hierin de juiste keuzes te maken. Neem gerust contact op en wij helpen u verder!

010 – 744 63 09