Geïsoleerde Bouwsystemen: kan het nog beter?

De aannemer uit het Westland, waarmee ik in gesprek was, had al meerdere woningen met een niet nader te noemen geïsoleerd bouwsysteem gebouwd. Hij had tijdens de bouw van deze woningen al naar mij opgemerkt dat hij nog bepaalde zaken miste. Dit systeem bleek bewerkelijker te zijn, dan hij zich van te voren had gerealiseerd. Hij vond het bovendien niet compleet genoeg en de speciale stelsteigers voldeden ook niet. Vervolgens was er met de leverancier gesproken, maar voorlopig waren er geen echte verbeteringen te verwachten. Ik vond dit jammer om te vernemen en ging tussen mijn andere werkzaamheden door op zoek naar andere, betere systemen.

Woning van geïsoleerde bouwblokken te Someren

Een poosje later was ik in Someren, waar een woning van spuitkurk voorzien moest worden. De woning leek van hetzelfde type blokken gebouwd te zijn als het mij bekende systeem, maar er waren toch verschillen. Toen ik hier meer over te weten kwam, vermoedde ik dat dít wel eens iets zou kunnen zijn, waarmee ik de aannemer uit het Westland blij zou kunnen maken. Het bleek namelijk een veel completer systeem te zijn. Het aardige daarbij was, dat de dame die me had uitgenodigd om over spuitkurk te komen praten, de woning zelf gestapeld had tezamen met haar vader, een gepensioneerde bouwvakker. “Spieren heb je niet nodig om te bouwen met dit systeem. Je moet echter wel kunnen maatvoeren”, zo vertelde ze me.

close-up foto

Al snel zat ik weer tegenover de aannemer en begon te vertellen over hetgeen ik gevonden had. “Hoe heet dit systeem?” vroeg hij. Ik liet hem een close-up foto zien, die ik in Someren van een blok had gemaakt. ISOTEQ, stond duidelijk in het blok gedrukt. Hij keek eens naar de foto, begon te glimlachen en zei toen: “Kom eens mee.” We liepen naar achteren naar een spreekkamer en daar stonden een aantal blokken opgestapeld met hetzelfde opschrift, ISOTEQ. Hij bleek hetzelfde systeem te hebben gevonden als ik en toonde zich hier zeer enthousiast over. “Je kunt in diverse diktes bouwen en het bouwt sneller, daardoor scheelt het tijd én geld”, zo legde hij mij uit, “BENG en Passief is voor IsoteQ geen probleem. Maar als bijvoorbeeld een garage of bijgebouw minder zwaar geïsoleerd hoeft te worden, kun je gewoon smallere blokken toepassen. Dan is dit ideaal, want de blokken sluiten allemaal prachtig op elkaar aan.”

IsoteQ-woning te Bergschenhoek

In zijn enthousiasme heeft hij al voor twee woningen blokken gekocht en is hiermee in Bergschenhoek aan het bouwen. Na de eerste dag stuurde hij mij het volgende whatsapp-bericht: “We zijn gister gestart bij de Bergweg-Noord. Loopt super, wat een topproduct. Werkt echt veel beter dan dat andere systeem. We ervaren het nu al.”

Contacten zijn inmiddels gelegd met de fabrikant, die nog niet een echte vertegenwoordiging in Nederland bleek te hebben.
Speciaal voor dit systeem is een bedrijf opgericht, die IsoteQ op de Nederlandse markt gaat brengen.
Dit bedrijf heet Ecostruct en er komt ook zeer binnenkort een site, waarop u meer over dit systeem te weten kunt komen, namelijk Ecostruct, mocht u geïnteresseerd zijn.
Ik ben eerlijk gezegd ook enthousiast en ga hier zeker meer over schrijven.

Pieter Magré

Pieter Magré werkt al zijn hele werkzame leven in de bouwsector. Vanuit de verschillende functies die hij heeft bekleed is hij gewend om met alle partijen in het bouwproces te communiceren: vanaf producent, handel, acquisitie, applicatie, bouwer van klein tot groot, architect tot ontwikkelaar. Veranderingen in de markt en demografische ontwikkelingen hebben hem doen besluiten zijn ervaringen met de actualiteit te verbinden door het schrijven van blogs en mee te werken aan DURV!

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: