Category Archives for Geen categorie

Super geïsoleerde bouwsystemen

Op diverse beurzen heb ik al uitstekend geïsoleerde bouwsystemen gezien, maar meestal zijn deze uitgevoerd in één bepaalde dikte, waardoor je toch wat beperkt bent in je mogelijkheden.

Eerlijk gezegd ben ik van het type dat de Trias Energetica hoog in het vaandel heeft en dat begint tenslotte met het beperken van energiegebruik. Dat houdt dus in dat de schil van een gebouw zo goed mogelijk geïsoleerd moet zijn. Tenslotte, hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft te kopen of op te wekken! Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen en niet alleen van energiezuinige, maar vaak kostbare, installaties uit moet gaan. Verder gaat het om de juiste balans te vinden tussen de mate van isolatie en de benodigde installaties. Als je dan de keuze hebt uit meerdere diktes isolatie in je bouwsysteem, zou dit mijn voorkeur hebben.

“Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen.”

super geïsoleerd bouwsysteem

Inmiddels ben ik in de markt op een uitgebreid geïsoleerd bouwsysteem gestuit, dat aan de meeste van mijn verwachtingen voldoet. Het principe is, dat dit systeem bestaat uit blokken die meteen de (geïsoleerde) bekisting vormen, waarin je betonmortel moet storten.
De bekisting is dus van isolatiemateriaal en nu komt het: de buitenschil hiervan is zelfs in vier diktes uitvoerbaar, namelijk 5, 10, 15 en 20 cm!
Het is dus niet beperkt tot maar één dikte met als gevolg maar één isolatiewaarde. De Rc-waardes die je met dit systeem kunt bereiken zijn 3,84 bij 5 cm, bij 10 cm haal je 5,55 en bij 15 cm zelfs 7,14 waarmee je zeker aan de BENG-eisen voldoet. Bij de dikste bereik je een Rc-waarde van 9, waar je zeker passief mee kunt bouwen.
Uiteraard heb ik inmiddels meerdere bouwlocaties in Nederland bezocht waar dit systeem werd toegepast en daar alle gelegenheid gekregen het systeem uitgebreid te bekijken. Uit de internationale site van dit systeem bleek dat het voldoet aan alle Europese eisen en in Duitsland heeft het met het dikste blok zelfs het predicaat voor het passieve bouwen verkregen!
Sinds kort is dit bouwsysteem met Neopor bouwblokken op de Nederlandse markt verkrijgbaar.

Het lijkt me nu wel goed om eens iets van de opgedane kennis met u te delen.

Neopor Blokken

EcoBlok
Neopor bouwblok

Hiernaast ziet u zo’n geïsoleerd bekistingsblok. Dit blok wordt gemaakt van een bepaald type “piepschuim”, genaamd Neopor EPS (λ 0,030), van een bekend bedrijf uit Duitsland en bestaat uit twee delen. Het EPS binnenblad is 50 mm en het andere EPS blad 50, 100, 150 of 200 mm breed. Beide bladen worden door kunststof afstandhouders op 150 mm afstand van elkaar gehouden, waardoor zo’n blok kan variëren in breedte van 25, 30, 35 en 40 cm. Het is maar net welke R-waarde je wilt bereiken met je wand.

Snijtafel
Het snijden van EcoBlokken.

De blokken zijn verder 1.000 mm lang en 250 mm hoog. Als je er een wand van bouwt tot verdiepingshoogte, wordt de tussenruimte vervolgens gevuld met betonmortel. Bovendien zijn de blokken voorzien van een speciaal ontworpen noppenpatroon, waardoor ze precies in elkaar passen, óók als je meerdere diktes in je wand toe zou passen! Dit laatste zou je kunnen doen als je niveauverschil in je wand(en) wilt creëeren. De wand is daardoor luchtdicht en koudebruggen zijn uitgesloten. De blokken snij je exact op maat met een zgn. snijtafel, door middel van een gloeidraad, waarmee je exact kunt stapelen en onnodig snijverlies voorkomen kan worden.

Latei element
Latei element EcoBlok

Boven openingen in wanden zoals deur en raamopeningen pas je speciale u-vormige lateiblokken toe, voorzien van hetzelfde profiel als de blokken, waarin staal voor de vereiste wapening wordt gelegd, waardoor je je eigen latei creëert.

negge- of dagkant gemaakt met sluitplaatjes
neggekant

De blokken worden aan de neggekanten, dus langs de verticale zijden van de kozijnen, afgesloten met speciale sluitplaatjes, die precies over de afstandhouders van de blokken passen. Zodoende voorkom je rondom kozijnen koudebruggen, wat bij andere systemen niet altijd het geval is. Het grote voordeel daarbij is tijdwinst, omdat je voor het storten van betonmortel bij kozijnen geen extra maatregelen ter versteviging meer hoeft te treffen. Hiernaast is zo’n met sluitplaatjes gecreëerde negge- of dagkant te zien, waartegen straks het kozijn van een schuifpui wordt geplaatst.

hoek gemaakt met sluitplaatjes
hoek gemaakt met sluitplaatjes

Met dezelfde sluitplaatjes zoals die je gebruikt bij neggekanten creëer je bij dit Neopor blokkensysteem binnen- en buitenhoeken, waardoor je ook wat dat betreft erg flexibel bent en zeer exact kunt werken.

Ook met dit laatste kun je veel onnodig bouwafval voorkomen.

EcoBlok ring element
EcoBlok ring element

Daarnaast kent het bouwsysteem zgn. ringelementen, die toegepast worden ter hoogte van vloeren. Daarmee blijft de buitenschil in stand en is ook daar geen koudebrug.

Het is overigens wel belangrijk om de blokken te stapelen met behulp van speciale schoren, die tevens als steiger gebruikt kunnen worden; zie afbeelding hiernaast. Zo’n wand is voordat er beton in gestort wordt bijzonder licht en wind kan er gauw vat op krijgen. Ook tijdens het storten van betonmortel zijn deze speciale steigers belangrijk om de wanden exact in positie te houden. Dit schoren is dus zeer essentieel! Deze zgn. schoorsteigers zijn vrij eenvoudig te stellen. Toch zijn de elementen bijzonder sterk, waardoor er pas bij verdiepingshoogte in één keer gestort kan worden.

wokkelplug; bron Fischer

Speciale wokkelpluggen zorgen ervoor dat er probleemloos zware zaken zoals keukenkastjes, klokken en wandlampen opgehangen kunnen worden. Met speciale pluggen, voorzien van een koudebrugonderbreking, kunnen bijvoorbeeld zonneschermen aan de buitengevel opgehangen worden.

Hiermee worden o.a. zonneschermen stevig verankerd; bron Fischer

Het is een werkelijk compleet systeem, waarmee je met keuze van de juiste blokken aan BENG zult voldoen, je niveauverschillen in de wanden kunt creëeren, maar waarmee eventueel ook zgn. Passieve Woningen gebouwd kunnen worden. Inclusief vulling van beton en bekleding aan weerskanten van een blokken wand van 40 cm dik wordt namelijk zeker een Rc-waarde van 9,0 m2 K/W gehaald. Het dubbele van wat momenteel vereist is in de nieuwbouw!

In de steigers voor pleisterwerk

Neoporblokken in Praktijk

Uiteraard heb ik verschillende bouwplaatsen in Bergschenhoek (zie foto boven dit artikel), in het Westland, zoals in Monster, en Kijkduin Den Haag bezocht en me daar nog eens laten overtuigen van de kwaliteit van dit systeem. Naast de kwaliteit blijkt dit systeem vooral “uit te blinken” in de snelheid waarmee gebouwd kan worden. In deze tijd van ‘time is money’ lijkt me dat geen overbodige luxe. De systeemhouder voor Nederland vertelde mij dat er na de Bouwvak (2019) nog met een fiks aantal woningen in Zuid-Holland gestart wordt. Op markt wordt inmiddels zeer positief gereageerd door belangstellenden, dus de verwachting is dat deze Neopor bouwblokken binnenkort op veel meer plaatsen in Nederland toegepast gaan worden.

Mocht u belangstelling hebben voor dit super-geïsoleerd bouwsysteem, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Er valt namelijk nog veel meer over te vertellen.

Waarom niet zelf uw woning bouwen?

Het stapelen is begonnen in Bergschenhoek.

De man waarmee ik sprak, keek mij nadenkend aan en herhaalde min of meer mijn woorden: zelf mijn woning bouwen.
We stonden op een bouwlocatie in Bergschenhoek aan de Bergweg-Noord, waar een bouwbedrijf zojuist gestart was met het bouwen van een woning met een bouwsysteem van Neopor blokken (Ecostruct).
Als u goed kunt maatvoeren, zo ging ik verder, is het verder een kwestie van stapelen, met beleid stapelen.
Inderdaad, zo beaamde mijn gesprekspartner, je hoeft inderdaad niet te metselen of i.d., dus ik zou het casco zelf kunnen uitvoeren, misschien met wat hulp, maar ik zou dat inderdaad zelf wel kunnen.

Het snijden van Ecostruct-blokken.

Hij had tijdens de rondleiding goed op de werklui gelet, hoe deze met het systeem bezig waren, de blokken stapelden, bij de kozijnen met een gloeidraad de blokken keurig op maat sneden, zonder afval van polystyreen korrels (!), op een simpele manier hoeken maakten, kortom net als met LEGO-blokken een woning aan stapelen waren. Maar wél met een Rc van 9,0!
Als op de begane grond de wanden staan, dan worden de blokken, net als bij een bekisting, gevuld met betonmortel, zo legde ik uit. Daarna worden vloeren van de 1e verdieping geplaatst en gaat het stapelen verder.

Woning (casco) te Someren.

Ik vertelde hem van een mevrouw uit Someren, die tezamen met haar gepensioneerde vader, een oud-bouwvakker, een hele villa had gestapeld.
Natuurlijk heb je daarnaast wel vaklui nodig zoals installateurs, stukadoors en dakdekkers voor de verdere afwerking van de woning, maar in principe kun je zelf heel veel doen.
Het bouwsysteem leent zich hier in ieder geval voor.
Hij was het met me eens, dat dit systeem minder ingewikkeld en gecompliceerd lijkt dan het traditionele bouwen.

Nou ja, zo zei hij vervolgens tegen me, ik geef toe dat ik er niet voor terug zou schrikken om veel aan de bouw van mijn woning zelf te doen. Als ik er verder wat hulp bij in zou schakelen, dan kan ik in principe mijn eigen woning bouwen. Ik vulde hem verder aan dat de adviseurs van het bouwsysteem veel contacten hebben met onderaannemers, die dát werk zouden kunnen doen, waar hij als handige doe-het-zelver voor terug zou schrikken.
Bij het afscheid nemen vertelde hij me nog, dat ik hem op een goed idee had gebracht.

Woning te Bergschenhoek tijdens het pleisteren.

Nu kan ik het mij goed voorstellen, dat lang niet iedereen staat te trappelen om zijn eigen woning te gaan bouwen en de organisatie hiervan liever aan een aannemer overlaat. Dat is ook heel verstandig, omdat naast dit stapelen er nog heel wat meer bij komt kijken, vooral als je de bouw van je woning zelf helemaal wilt organiseren en uitvoeren. Als u zich daartoe niet in staat acht, bijvoorbeeld door tijdgebrek of gewoon door het ontbreken van de nodige vaardigheden, dan moet u hier zeker niet zelf aan beginnen. Het enige dat ik met dit verhaal graag duidelijk wil maken is, dat vooral het bouwen van een zwaar geïsoleerd casco met dit systeem een vrij simpele zaak is geworden. Het is belangrijk tijd besparend en daardoor minder kostbaar dan een traditioneel gebouwd casco, zeker met deze hoge isolatiewaarde. Iets dat in deze tijd, waarin energie met sprongen duurder wordt, heel wat waard is!

Samenwerking tussen ICDuBo/WoonWijzerWinkel en DURV!

De kogel is door de kerk, bij wijze van spreken.

Nu er in Rotterdam, het Westland en Den Haag al verschillende woningen in het Passief Bouwblok systeem zijn gebouwd, was DURV! op zoek naar een platform in Zuid-Holland om dit systeem meer bekendheid te geven. Bovendien doet DURV! het nodige advieswerk op het gebied van isoleren en bekleden van woningen en gebouwen, iets dat uitstekend te combineren valt met Passief Bouwblok.


Dat platform is nu gevonden in de vorm van een samenwerking met het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, ofwel ICDuBo, aan de Heijplaat te Rotterdam-Zuid. De missie van ICDuBo is: De vraag naar duurzaam aanbod activeren door het aanbod toegankelijk te maken. Dat sluit uitstekend aan bij de ambitie van DURV! om haar duurzame geïsoleerde bouw- en gevelbekledingssystemen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

ICDuBo is bij uitstek de plaats waar een publiek komt, die bouw en/of verbouwplannen hebben en zich daar komen oriënteren op de mogelijkheden, die de gespecialiseerde markt momenteel aanbiedt. Het publiek waar ik over spreek bestaat zeker niet alleen uit particulieren, maar ook uit architecten, bouwondernemers, verenigingen van eigenaren, woningbouwcorporaties en vastgoedondernemers. Het is een ontmoetingsplaats pur sang van vraag en aanbod, op het gebied van duurzaam bouwen. DURV! maakt daar graag deel van uit!

Sinds zaterdagmiddag 25 november staat een opstelling van Passief Bouwblok met aan één zijde minerale steenstrips, aan een andere zijde spuitkurk en aan nog een zijde traditioneel pleisterwerk. Uiteraard zit in deze opstelling ook een kozijn met triple glas verwerkt. Verder zijn hier een aantal essentiële details te zien, hoe men luchtdicht dient te bouwen.

De afwerkingen met allerlei soorten strips, spuitkurk en pleisterwerk zijn uiteraard ook toepasbaar op de gevelbekledingssystemen die DURV! voert, zodoende wordt op deze opstelling al een belangrijk deel van de mogelijkheden bij de WoonWijzerWinkel getoond. DURV! sluit niet uit dat het er binnenkort nog meer gaan worden.

Mocht u besluiten om eens kennis te maken met Spuitkurk en/of Passief Bouwblok, dan kunt u dus nu terecht bij ICDubo/WoonWijzerWinkel aan de Directiekade 2 te Rotterdam-Heijplaat.                U kunt natuurlijk ook met DURV! bellen voor een afspraak, door te bellen met telefoonnummer 010-7446309.

 

Samenwerking Biersteker en DURV in het Westland Woont Duurzaam Collectief

Samenwerking Biersteker en DURV!
in het Westland Woont Duurzaam Collectief

  


Welkom op deze site!

Misschien enigszins verrassend, maar laat ik u dit uitleggen. Waarschijnlijk heeft u tijdens het bezoeken van de site van het Westland Woont Duurzaam Collectief geklikt op de naam van een van de partners in dit collectief, nl. Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek. Vervolgens kwam u op de site van DURV terecht en dat was nou juist de bedoeling van de eigenaren van Biersteker en DURV.  Biersteker en DURV hebben namelijk binnen het WWDCollectief hun handen ineen geslagen. Dit  om mensen zoals u zoveel mogelijk van dienst te zijn bij het zoeken naar wegen om energie te besparen, om daarmee woonlasten te verlagen, maar tegelijkertijd tot meer wooncomfort te komen.

Vanwaar deze samenwerking?

De eigenaar van Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek, Giel Biersteker, en de oprichter van DURV, Pieter Magré, kennen elkaar geruime tijd. Eigenlijk al toen Giel besloot om gevels van woningen en andere gebouwen te gaan isoleren. Hij kwam daarbij Pieter tegen als leverancier van geïsoleerde steenstrippanelen en een jarenlange samenwerking was geboren.

Even voorstellen:

Het bedrijf van Giel Biersteker heeft zich in de loop van jaren ontwikkeld tot een zeer gespecialiseerd bedrijf. Om zijn eigen site te citeren:  Biersteker Dak- Gevel- en Bouwtechniek is één van de toonaangevende spelers op het gebied van dak- en gevelbekleding in de regio. Opererend vanuit het Westland realiseren wij spraakmakende projecten door heel het land en ver daarbuiten. Onze ontwerpafdeling, tekenaars, projectleiders en monteurs staan samen garant voor een hoge kwaliteit van het eindproduct, een gebouw waar onze opdrachtgevers trots op kunnen zijn. U kunt een beroep op ons doen voor nieuwbouw, maar zeker ook voor renovatie en revitalisering, met alle bijzondere toepassingen die daarbij kunnen voor komen. Er zijn weinig uitdagingen die wij niet aangaan.

Pieter Magré is zoals hierboven gezegd de oprichter van DURV. U kunt meer informatie over hem vinden elders op deze site.

Waarom DURV?

DURV is opgericht speciaal voor durvers. Voor mensen die op zoek zijn naar wegen om via energiebesparing tot lagere woonlasten, maar daarbij ook tot meer wooncomfort te komen.  Dit kan door slimme investeringen en aanpassingen in de bestaande woonsituatie, maar ook bij nieuwbouw. De site DURV is bedoeld om u als durver daarbij zoveel mogelijk de weg te wijzen.

Want waar gaat het uiteindelijk om: die woonlasten moeten omlaag!

Die zijn namelijk bij verreweg de meeste huishoudens in Nederland veel en meestal onnodig te hoog. Daar kan beslist iets aan gedaan worden, vandaar dat o.a. de gemeente Westland aan een aantal ondernemers in haar gemeente gevraagd heeft om te gaan samenwerken om haar burgers aan te sporen en te helpen hier iets aan te doen.

Hoe kun je tot lagere woonlasten komen?

Door alleen maar af en toe van energieleverancier te wisselen helpt niets aan uw energieverbruik, dus de woonlasten zullen hier niet veel mee veranderen. Beter is om door de juiste investeringen te doen, daarmee op lange termijn zo weinig mogelijk geld aan energie uit te geven en juist zoveel mogelijk wooncomfort te genereren. Dit is werkelijk te bereiken, maar dan helpt het ook niet veel om domweg de spouwen te vullen of alleen maar zonnepanelen aan te schaffen. Daar hoort een weloverwogen plan bij, met de juiste berekeningen, lange termijn berekeningen, een zgn. Total Cost of Ownership-berekening. Daarmee kunt u op lange termijn kijken en beoordelen hoe u het beste kunt handelen. Want let maar op, energie wordt een steeds schaarser en daardoor logischerwijs duurder product. Daarmee gaan uw woonlasten alleen maar stijgen en dat proces willen wij graag helpen te stoppen. Het is een investering in de toekomst die zich werkelijk loont!

Kijk gerust rond op deze site

Reageer op zaken die u wel of misschien ook niet aanstaan, of juist aanvullingen behoeven. De site is bedoeld om zoveel mogelijk kennis over energetische vraagstukken en idem oplossingen  weer te geven, zodat we deze kennis met elkaar kunnen delen. U zult daarom steeds meer informatie op deze site vinden. Veel plezier met het lezen en bekijken van de geboden informatie en als u een bijdrage of vragen heeft? Laat het ons weten!