Category Archives for Energie

Spouwmuurisolatie, de meest geldbesparende vorm van isolatie?

Onlangs zat ik in overleg met enkele gemeenteambtenaren en een bureau dat bewoners van de betreffende gemeente moet inspireren tot verduurzaming middels een energiecheck. Tot mijn verbazing werd door dit bureau het fenomeen spouwmuurisolatie nogal gepropageerd en dat is nu juist een methode die op z’n zachtst gezegd bepaald niet mijn voorkeur geniet. Vandaar dat ik hier iets over wil zeggen.

Regelmatig krijg ik zoals zovelen via mijn mailbox aanbiedingen voor spouwmuurisolatie. Het is de meest geldbesparende manier van isoleren, zo wordt vaak beloofd.

Inderdaad is het goedkoper dan bijvoorbeeld een schil-isolatie d.m.v. een geïsoleerd gevelbekledingsysteem. Ook isoleren aan de binnenzijde van een woning is arbeidsintensiever en mede daardoor duurder en geeft vaak veel overlast. Dit laatste kan ook zeker als een bezwaar gezien worden. Spouwmuurisolatie wordt vanaf de buitenzijde aangebracht en geeft tenslotte geen rommel. Het is relatief goedkoop en u bespaart voortaan op energie tot zo’n € 220,— per jaar bij een tussenwoning (Bron: milieucentraal), wat wilt u nog meer?

Wat dat betreft ziet het er allemaal rooskleurig uit, maar er zijn ook wel wat opmerkingen over deze manier van isoleren te maken.

Als eerste kan gezegd worden, dat u met spouwmuurisolatie uw woning zeker niet energieneutraal zult maken. De spouw is over het algemeen 2 cm (volgens het Bouwbesluit van 2012) – 5 cm breed (zoals men het pas veel later voorschreef), dat betekent dat de mate van isolatie beperkt wordt door de ruimte die deze spouw biedt. De isolatiewaarde uitgedrukt in R zal bij spouwmuurisolatie tussen de 0,6 en 1,8 liggen.

Om uw woning energieneutraal te maken, zullen de gevels van uw woning zeker een niveau van R 7,5 moeten halen; uitgedrukt in het isolatiemateriaal EPS is dit een dikte van zo’n 24 cm! De werking van  spouwmuurisolatie is dus zeer beperkt, maar het is uiteraard beter dan niets doen; zeker als uw budget niet meer ruimte biedt.

Maar daarnaast kunnen er nog wat bezwaren kleven aan het vullen van een spouw.

Vooral in het begin van het toepassen van de spouwmuurconstructie werd de spouw regelmatig en geheel ten onrechte gebruikt als een ruimte om bouwvafval in te gooien.

Tijdens het metselen ontstonden vaak speciebaarden, die zeker bij een smalle spouw lastig met een metseltroffel waren te verwijderen. Veel spouwmuren van woningen en andere gemetselde gebouwen kennen dit verschijnsel, helaas. Vaak valt specie tijdens het metselen van gevelstenen in de spouw. Dit verschijnsel wordt heel treffend valspecie genoemd, waar ik straks nog een opmerking over heb.

Op al die plekken waar zich bouwafval, speciebaarden en valspecie bevinden kan geen isolatiemateriaal komen. Erger nog, daar komen na spouwmuurisolatie nu juist problemen!  Op de plekken waar geen isolatiemateriaal kan komen zullen zich bij koudere temperaturen vochtproblemen voor gaan doen, door zgn. koudebruggen. In de binnenlucht bevindt zich namelijk waterdamp, die op plekken met een koudebrug gaat condenseren met als resultaat vochtproblemen tot vaak schimmelvorming binnen in de woning. Op die plekken heeft u een lek in uw isolatie.

Ook als de buitengevel zich in een slechte conditie bevindt, bijvoorbeeld met slecht voegwerk, dan is de kans groot dat spouwmuurisolatie door indringend vocht minder goed isoleert, zelfs de veroorzaker kan zijn van vochtproblemen. De buitengevel van uw woning moet zich dus ook aan de buitenkant in een goede conditie bevinden, mocht u spouwmuurisolatie willen toepassen.

Nu betekent isoleren bewust ventileren, d.w.z. u heeft, als het goed is uitgevoerd, door de toepassing van isolatie alle kieren en naden van de gevels dichtgemaakt, waardoor overtollig vocht niet automatisch wordt afgevoerd. U zult dus bewust moeten ventileren. Hoe u moet ventileren, zijn verschillende methodes voor en voert nu iets te ver om te bespreken, maar om de atmosfeer in uw woning gezond te houden kunt u ventileren niet nalaten. Schimmel en vocht, dat door koudebruggen ontstaat, valt echter niet weg te ventileren en zorgt tot overmaat van ramp voor een slecht en ongezond binnenklimaat.

Om te beoordelen of een spouw schoon genoeg is om na te isoleren, wordt een endoscopisch onderzoek uitgevoerd, waarbij met een camera in de spouw gekeken wordt. Ook kan bij die gelegenheid de gevel beoordeeld worden of deze zich in een goede conditie bevindt.

 

 

Terug naar mijn gesprek bij de gemeente. Ik vroeg aan de woordvoerder van het bureau, wie vanuit zijn advies zo’n spouwmuur eigenlijk inspecteert. “Het bedrijf dat gaat isoleren!” , was het antwoord. Dat is inderdaad de praktijk,  dus zo’n geval waar de slager zijn eigen vlees keurt. Het blijkt dat men zelden een spouw zo slecht vindt, dat deze niet gevuld kan worden met isolatie.

Nu mijn opmerking over valspecie. Om te bewijzen dat er niet altijd goed geïnspecteerd wordt, nodig ik u uit om eens wat sites te bezoeken, waar gevraagd wordt om spouwmuren schoon te maken. Meestal is dit  i.v.m. problemen die ontstaan zijn door na-isolatie van spouwmuren. Dit zijn dus de gevallen waar zich rommel en valspecie in de spouwen bleek te bevinden; gewoon zoeken op valspecie en u komt het vanzelf tegen. Gegarandeerd dat in die gevallen van te voren de spouw is onderzocht, maar waar toch na-geïsoleerd is. De bewoners zitten later met de problemen. 

Ik sprak iemand van een bedrijf, dat gespecialiseerd is in onderhoud aan vastgoed. Hij vertelde mij, dat zij juist regelmatig werk hebben aan herstelwerkzaamheden aan gevels “dankzij” na-isolatie van spouwmuren.

Vandaar een welgemeend advies. Als u toch besluit om de spouwmuren van uw woning te laten na-isoleren, laat dan door een onafhankelijke partij een endoscopisch onderzoek uitvoeren, zodat u verzekerd bent van een onafhankelijk advies. Ook als de klus geklaard is, kan het geen kwaad om uw nu geïsoleerde gevel door dezelfde onafhankelijke partij te laten checken, of de spouw overal goed gevuld is met isolatiemateriaal.

Mocht u overwegen om uw woning of gebouw te (laten) voorzien van een betere vorm van isolatie, dan kunt u gerust contact met mij opnemen voor een onafhankelijk advies.

 

Energie winnen en besparen

Energie winnen en besparen is niet iets voor in de toekomst, maar juist nú bijzonder actueel en van belang! Met de juiste aanpassingen van uw woning kunt u uw woonlasten structureel verlagen zonder in te leveren op uw wooncomfort en dat is heel wat waard!

Overheid en energie

Momenteel trekt de economie weer aan, voorlopig althans. Hoe de Brexit uitpakt, weet nog niemand en wat de verkiezingen bij ons volgend jaar op gaan leveren is uiteraard ook nog onbekend. Wat we wel mogen veronderstellen is dat er voorlopig nog flink bezuinigd zal worden door dit kabinet en de vrees is dat de volgende regering niet veel meer fantasie zal hebben. Daarnaast zal energie er in de toekomst niet goedkoper op worden, we gaan tenslotte minder gas uit eigen bodem halen, dus we zullen meer energie moeten kopen in het buitenland. Ook gaan we als Nederland enorm veel geld (€ 53 miljard in 15 jaar) in alternatieve energie (lees windenergie) steken, dat relatief weinig op zal leveren (ca. 3,2 % van het totale Nederlandse energiegebruik). We blijven dus sterk afhankelijk van andere (energie)bronnen.

Eigen energieverbruik

Er zit dus niet veel anders op dan goed voor onszelf te zorgen. Zorgen dat je relatief goed, het liefst niet al te duur en toekomstbestendig woont. Goed laat zich het best vertalen met voldoende wooncomfort, niet al te duur zou men uit kunnen drukken in voordeliger wonen (in een koopwoning) dan huren en toekomstbestendig zou je kunnen beschouwen als wonen met zo weinig mogelijk onderhoud en met een zo laag mogelijk energiegebruik. Wat dat laatste betreft worden we daar wettelijk enigszins toe verplicht. En als het niet verplicht is, zoals bij nieuwbouw, dan wel gestimuleerd d.m.v. labeling en marktvraag. Zelfs al worden we er niet toe verplicht of gedwongen, dan is het toch de moeite waard om dit verminderen van energiegebruik te onderzoeken. Je zou kunnen stellen dat investeren in een belangrijke vermindering van energiegebruik, het wooncomfort, voordeliger en toekomstbestendig wonen ten goede komt.

Investeren in energie

Ik heb altijd geleerd voordat er geïnvesteerd wordt, eerst te kijken op welke werkelijke behoefte zo’n investering moet worden afgestemd. Op energetisch terrein zou je kunnen zeggen: investeer eerst in energiebeperkende maatregelen en stem op de nieuw ontstane energiebehoefte je investering op energiewinning af. Dit lijkt een logische gedachte. Het vreemde is dat onze overheid en de andere (niet alleen politieke) partijen die aan het Energieakkoord hebben meegewerkt er niet zo over dachten.

Het Energieakkoord gaat namelijk alleen maar over het opwekken van elektriciteit en het doel dat daaruit is geformuleerd is om daarin flink te gaan investeren. Wat men daar precies voor nodig heeft, leek toen niet zo interessant te zijn: er moesten daden gesteld worden! Bovendien, wat is er niet mooier dan optimaal te investeren in zonne- en vooral windenergie? Dat er nauwelijks aandacht aan het beperken van energie werd geschonken en dat het stimuleren van energiebeperkende maatregelen een enorme impuls aan de (bouw)economie zou kunnen betekenen, speelde geen enkele rol. Dat dit ook een enorme uitstraling zou geven op de rest van de economie werd niet onderkend of misschien helemaal niet gezien?

Nu zitten we straks opgescheept met enorme, dure windmolenparken op zee, die na ca. 15 jaar vrijwel afgeschreven zijn en voor een belangrijk deel vervangen moeten worden, terwijl de opbrengst zoals ik hierboven al schreef relatief laag zal zijn. Ik zal daar in een komend blog meer informatie over geven.

Zelf verstandig investeren

Wij als burgers zullen het helaas niet van onze overheden moeten hebben om echt verstandig te investeren in energiebeperking, enkele actieve gemeentes daargelaten. We kunnen het beste in die zin voor onszelf zorgen en verstandig om ons heen kijken, voordat er überhaupt geïnvesteerd wordt. Daar zal het in de komend blogs van mij voornamelijk om gaan.

Wij van DURV! willen namelijk aantonen dat het zich loont om anders en zorgvuldiger te investeren, met als resultaat energieneutraal wonen waarbij zelfs woonlasten teruggedrongen worden. Dat heeft met intensiteit van isoleren, keuze van materialen en keuze van de juiste apparatuur te maken. Bij nieuwbouw komt hier nog een belangrijk element bij: uitgekiende architectuur! DURV!t u ons uit te dagen?