Category Archives for Bouwsystemen

Geïsoleerde Bouwsystemen: kan het nog beter?

De aannemer uit het Westland, waarmee ik in gesprek was, had al meerdere woningen met een niet nader te noemen geïsoleerd bouwsysteem gebouwd. Hij had tijdens de bouw van deze woningen al naar mij opgemerkt dat hij nog bepaalde zaken miste. Dit systeem bleek bewerkelijker te zijn, dan hij zich van te voren had gerealiseerd. Hij vond het bovendien niet compleet genoeg en de speciale stelsteigers voldeden ook niet. Vervolgens was er met de leverancier gesproken, maar voorlopig waren er geen echte verbeteringen te verwachten. Ik vond dit jammer om te vernemen en ging tussen mijn andere werkzaamheden door op zoek naar andere, betere systemen.

Woning van geïsoleerde bouwblokken te Someren

Een poosje later was ik in Someren, waar een woning van spuitkurk voorzien moest worden. De woning leek van hetzelfde type blokken gebouwd te zijn als het mij bekende systeem, maar er waren toch verschillen. Toen ik hier meer over te weten kwam, vermoedde ik dat dít wel eens iets zou kunnen zijn, waarmee ik de aannemer uit het Westland blij zou kunnen maken. Het bleek namelijk een veel completer systeem te zijn. Het aardige daarbij was, dat de dame die me had uitgenodigd om over spuitkurk te komen praten, de woning zelf gestapeld had tezamen met haar vader, een gepensioneerde bouwvakker. “Spieren heb je niet nodig om te bouwen met dit systeem. Je moet echter wel kunnen maatvoeren”, zo vertelde ze me.

close-up foto

Al snel zat ik weer tegenover de aannemer en begon te vertellen over hetgeen ik gevonden had. “Hoe heet dit systeem?” vroeg hij. Ik liet hem een close-up foto zien, die ik in Someren van een blok had gemaakt. ISOTEQ, stond duidelijk in het blok gedrukt. Hij keek eens naar de foto, begon te glimlachen en zei toen: “Kom eens mee.” We liepen naar achteren naar een spreekkamer en daar stonden een aantal blokken opgestapeld met hetzelfde opschrift, ISOTEQ. Hij bleek hetzelfde systeem te hebben gevonden als ik en toonde zich hier zeer enthousiast over. “Je kunt in diverse diktes bouwen en het bouwt sneller, daardoor scheelt het tijd én geld”, zo legde hij mij uit, “BENG en Passief is voor IsoteQ geen probleem. Maar als bijvoorbeeld een garage of bijgebouw minder zwaar geïsoleerd hoeft te worden, kun je gewoon smallere blokken toepassen. Dan is dit ideaal, want de blokken sluiten allemaal prachtig op elkaar aan.”

IsoteQ-woning te Bergschenhoek

In zijn enthousiasme heeft hij al voor twee woningen blokken gekocht en is hiermee in Bergschenhoek aan het bouwen. Na de eerste dag stuurde hij mij het volgende whatsapp-bericht: “We zijn gister gestart bij de Bergweg-Noord. Loopt super, wat een topproduct. Werkt echt veel beter dan dat andere systeem. We ervaren het nu al.”

Contacten zijn inmiddels gelegd met de fabrikant, die nog niet een echte vertegenwoordiging in Nederland bleek te hebben.
Speciaal voor dit systeem is een bedrijf opgericht, die IsoteQ op de Nederlandse markt gaat brengen.
Dit bedrijf heet Ecostruct en er komt ook zeer binnenkort een site, waarop u meer over dit systeem te weten kunt komen, namelijk Ecostruct, mocht u geïnteresseerd zijn.
Ik ben eerlijk gezegd ook enthousiast en ga hier zeker meer over schrijven.

Eerste Passief Bouwblok-woning in het Westland

Misschien bent u wel eens door het Westland gereden, ten zuidwesten van Den Haag? Men noemt het ook wel het gebied van De Glazen Stad. Dat slaat op de vele kassen die je daar vindt. Wat je daar ook kunt vinden? Woningen en wat voor woningen! De ene nog mooier dan de andere. Er zitten veel parels tussen en één zo’n parel wordt momenteel gerealiseerd in Poeldijk. Eén van de vele dorpen die de Gemeente Westland rijk is.

Het bijzondere is, dat dit de eerste woning is die gebouwd werd met Passief Bouwblok(ken) in deze gemeente. Het is ook de eerste woning die gebouwd werd met dit systeem door Bouwbedrijf Jongerius, uit dezelfde gemeente. En volgens directeur Wouter Jongerius is het ook niet de laatste. Hij was al langer op zoek naar een systeem waarmee je de toekomst in kunt. Na kennismaking met Passief Bouwblok heeft hij zich behoorlijk in dit systeem verdiept en zag al gauw de grote mogelijkheden die met dit systeem geboden worden. Volgens Wouter kun je met dit systeem de kwaliteit leveren die straks gevraagd wordt. Tenslotte hebben we in de nieuwbouw per 1 januari 2020 te maken met een nieuwe EPC eis van 0,0. Dit houdt in feite in, dat je volledig passief moet bouwen en dat woningen vrijwel zelfvoorzienend moeten zijn in energie, dus bijna energieneutraal (BENG = bijna energieneutrale gebouwen). Zoals u ongetwijfeld weet, houdt energieneutraal in, dat in een tijdspad van een jaar de energiemeter op nul moet staan; je gebruikt wat energie en je levert zelf evenveel weer terug. Met Passief Bouwblok bouw je wanden met een Rc van ruim 9 en dat is twee keer zoveel als de huidige eis. Daardoor hoef je in principe weinig energie meer te gebruiken. Volgens Wouter Jongerius creëer je met Passief Bouwblok de perfecte basis  voor de nieuwe EPC eis. Inmiddels heeft Jongerius al meer villa’s in opdracht en deze worden haast vanzelfsprekend gebouwd in Passief Bouwblok.

Op de kleine foto’s is te zien hoe er gestart wordt met het stapelen van de Passief Bouwblokken en hoe later dit systeem wordt gevuld met betonmortel. Toen het dak er op geplaatst was, zijn de wanden voorzien van een wapeningslaag. Daarna zijn ze bekleed met steenstrips. Inmiddels zijn de muren traditioneel gevoegd en binnenkort worden de wanden gekeimd.

Op de grote foto zijn de grijze blokkenwanden van Passief Bouwblok nog te zien en straks  wordt de woning wit opgeleverd; te zien op het bord voor de villa.

Wilt u meer weten over Passief Bouwblok en haar mogelijkheden? Bezoek stand 03.F062 van Passief Bouwblok op de Vakbeurs Energie te Den Bosch van 10 – 12 oktober 2017 of bel DURV!

Architect : WNS te Wateringen

Aannemer : Bouwbedrijf Jongerius te Kwintsheul

Bouwsysteem : Passief Bouwblok i.s.m. DURV!

Wandafwerking: BP Management te Wateringen i.s.m. DURV!

Energieneutraal Wonen

Energieneutraal Wonen

Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om uw woning te isoleren?

U kunt uw woning aan de binnenkant isoleren, bijvoorbeeld uw dak als u overal tenminste goed bij kunt komen. Ook van ieder vertrek kunt u de de wanden die aan de buitenmuur grenzen isoleren en als u onder de vloer kunt komen, dan zijn daar ook verschillende oplossingen voor om deze te isoleren. Het probleem is echter dat er gemakkelijk kieren en naden overblijven die niet geïsoleerd worden, waardoor koudebruggen zullen ontstaan. Dat levert meestal tocht en zelfs schimmel op i.v.m. condensvocht dat ontstaat bij de kieren en onvoldoende de mogelijkheid krijgt om weg te ventileren.

Om met het laatste te beginnen, als u gaat isoleren moet u ook ventileren en hoe beter u isoleert, hoe meer natuurlijke ventilatie tekort gaat schieten en u mechanisch zult moeten ventileren. Aan de binnenkant isoleren levert vaak veel problemen op: de aan te pakken ruimtes moeten ontruimd worden, veel timmerwerk, vloerbedekking aanpassen, veel stof, kortom kamperen in uw eigen huis en met als resultaat naden en kieren. Dat laatste levert koudebruggen op en tocht bij koud weer. Een zolder zal nog wel gaan, maar tegenwoordig heb je prachtige isolatieproducten voor het dak, die op de panlatten worden geplaatst (vaak moet hier wel enig aanpassingswerk bij plaatsvinden) en daarna kunnen de dakpannen worden teruggelegd. Als uw woning spouwmuren heeft, dan biedt dat enige nuttige ruimte die u kunt vullen met isolatiemateriaal. Hier kleven echter enige beperkingen en bezwaren aan. De beperkingen zijn, dat de ruimte zo beperkt is als de spouw breed is (2, 4 of 6 cm?) en veel spouwen niet altijd even schoon zijn. Hoe meer rommel in de spouw, des te minder ruimte om te isoleren.

Bovendien waar helemaal geen ruimte is, omdat de metselaar dacht dat de spouw bedoeld was om rommel in te dumpen, valt niets te isoleren. Hier krijgt u te maken met koudebruggen en de veroorzakers van vochtplekken in de gevel (als dat probleem zich al niet eerder had voorgedaan). De bezwaren zijn dat u maar beperkt en vaak niet efficiënt kunt isoleren, waardoor het rendement op uw investering slechts beperkt zal blijven. Het voordeel, dat het goedkoper is in aanschaf, geeft u op termijn weer dubbel en dwars uit voor teveel aan energiekosten. U kunt geluk hebben met de vochtplekken, omdat u schone spouwmuren heeft, maar de beperking tot isolatie blijft.

Beter is het om uw gevels van buiten te isoleren. U kunt daarmee veel verder gaan om uw rendement op uw investering te optimaliseren. U kunt daarmee luchtdicht isoleren, waarmee koudebruggen voorkomen worden. Tevens krijgt uw gevel een facelift, waarmee gevelonderhoud tot een veel later tijdstip wordt verschoven en dat leidt tot een waardestijging van uw woning.

Een veel lagere energierekening en het feit dat u voor langere tijd geen gevelonderhoud hoeft te plegen, een factor waar vaak niet mee gerekend wordt, maar wel degelijk van invloed dient te zijn, biedt op langere termijn veel meer financieel voordeel dan een beperkte investering met isolatie, aangevuld met zonnepanelen.

Het verstandigste is om naar een optimalisatie te zoeken van maatregelen, waarbij zo goed mogelijk wordt geïsoleerd en op basis daarvan de energiebehoefte van uw huishouden wordt bepaald. U kunt zelf het beste beoordelen hoe u leeft of wenst te leven en wat u daarvoor nodig heeft. Met deze informatie zal blijken dat u zeer waarschijnlijk beperkt hoeft te investeren in zonnepanelen en/of andere apparatuur om desnoods energieneutraal (gemeten over een jaar) verder te wonen.

Er zijn berekeningsmodellen (zie informatie over TCO) die u dat kunnen laten zien en die mee kunnen helpen de eventuele financiering voor zo’n investering in energiebesparende maatregelen te verkrijgen.

Geïsoleerde Bouwsystemen

Geïsoleerde Bouwsystemen

De Historie

De traditionele bouwwijze met spouw is uit of beter gezegd bijna achterhaald. Door de steeds stijgende isolatie-eisen is deze conventionele bouwmethode moeilijk vol te houden. De traditionele spouwmuur was ooit 24 cm breed, d.w.z. 2 x 10 cm aan binnenmuur en buitenmuur, met daartussen 4 cm luchtspouw (is ook wel 2 cm geweest).

Begin jaren zeventig gingen we isoleren in de spouw met glas- en steenwol en later ook met EPS en PUR in allerlei variaties. De tegenwoordige EPC-eis van 0,4 vertaalt zich in een Rc-waarde voor bijvoorbeeld de gevel van 4,5. In een uitstekend isolatiemateriaal als EPS in de kwaliteit 150 SE moet je toe naar een dikte van 15 cm (Rc 4,41 + isolatiewaarde van stenen muren= > 4,5). Dit betekent dat een traditionele gevel met de genoemde 2 x 10 cm, vermeerderd met een luchtspouw van 2 cm + 15 cm EPS 150 SE dit een muurdikte oplevert van 37 cm. Met de EPC-eis van 0,0 per 1.1.2020 vertaalt zich dit in een isolatielaag met hetzelfde materiaal van 25 cm (Rc 7,35 + isolatiewaarde van stenen muren= > 7,5). Dat levert zelfs een muur van 47 cm op.

Wel een beetje dik, nietwaar? Zonde van de ruimte. Sommige traditionalisten beweren nog steeds dat je een spouwconstructie nodig hebt om vocht van buitenaf tegen te houden. Dat was wel de reden waarom de spouw in de bouw is geïntroduceerd. Toch kan men heel goed uit de voeten met de methodes die ik hieronder ga beschrijven.Het kon en kan anders

In veel landen o.a. zoals bij onze oosterburen wordt een binnenwand van keramische snelbouwblokken gemetseld of gelijmd, waarop een isolatiepakket wordt aangebracht en vervolgens afgewerkt met stucmateriaal (Putz) of ter hoogte van ons land met keramische strips. Er kunnen natuurlijk ook andere bekledingsmaterialen worden toegepast, echter dat wordt verder besproken bij Geïsoleerde Gevelbekledingssystemen (GGS).

Dergelijke snelbouwblokken zijn ca. 14 cm dik (bij laagbouw), waarop eenzelfde dikte aan isolatie wordt toegepast, terwijl keramische strips 15 à 20 mm dik zijn en worden de muren respectievelijk 31 cm en 41 cm dik. Nog steeds tamelijk dik, maar het scheelt toch! Een isolatiepakket bestaat meestal uit EPS, dat vochtdicht is en toch dampopen. Dat is de reden waarom EPS uitermate geschikt is om als isolatiepakket te dienen, mits het dauwpunt in de isolatie zit.

In een latere blog en bij GGS zal ik hier op terugkomen. In de plaats van snelbouwblokken kunnen eventueel ook kalkzandsteen lijmelementen toegepast worden, of gasbetonblokken. Gasbeton heeft als voordeel dat het van zichzelf al een hogere R(m)-waarde heeft. Om een voorbeeld te noemen: een dragend wand van 15 cm gasbeton heeft een R-waarde van 0,93 + 22,5 cm EPS 150 SE brengt dit op een totaal van Rc 7,55. De totale wanddikte wordt nu inclusief een afwerking van keramische strips ca 40 cm. Bij een Rc van 4,61 wordt zo’n wand slechts 30 cm dik. Voor kleinschalige en middelgrote bouw zijn toepassing van bovengenoemde materialen uitermate geschikt. Dit soort materialen houden de binnentemperatuur vast (warmte accumulerend vermogen) en zijn uitstekend voor het creëren van aangenaam binnenklimaat, zonder al te veel kunstgrepen.

Later zal ik hier meer informatie over geven, want hier valt uiteraard veel over te vertellen. In Nederland zijn al sinds de crisis van de jaren tachtig (vorige eeuw) prefab-systemen als Hout Skelet Bouw (HSB) geïntroduceerd, overgewaaid uit Canada en Scandinavië. Dit zijn over het algemeen uitstekend geïsoleerde systemen waar men voorlangs kan metselen, maar ook eventueel ‘putz’ of strips op kan aanbrengen. Er zit echter geen massa in woningen gebouwd met dit soort systemen, alleen hooguit in de (beton)vloeren, dus het binnenklimaat moet meer beïnvloed worden. Daarnaast zijn andere prefabsystemen ontwikkeld, meestal van beton voorzien van een isolatiepakket en ingestorte gevelstenen, e.d. Het grote voordeel van dit soort systemen is dat er grotere series tegelijk mee gebouwd kunnen worden in een beperkte tijd. Natuurlijk vereist dit wel een bepaalde voorbereidings- en productietijd in de betreffende fabrieken, voordat deze wanden op de bouwplaats worden gemonteerd tot woningen.

Meer recent

Meer recent zijn nog betere geïsoleerde bouwsystemen ontwikkeld, die je alleen aan weerszijden hoeft te bekleden met een ‘putz', strips, natuursteen, of andere materialen. Deze geïsoleerde bouwsystemen van EPS 150 SE zijn ca 30 cm dik en hebben een R waarde van 7,5. Met een afwerking van aan weerskanten een mortelweefsellaag en aan de buitenzijde van baksteen strips zijn deze wanden niet dikker dan 33 á 34 cm, én bijzonder licht van gewicht.Het zullen met name deze systemen naast HSB en draagmuren (gestapeld of in prefab) met diverse isolatiesystemen zijn, die de traditionele spouwconstructies gaan vervangen. Het feit dat er tegenwoordig bijna geen metselaars meer worden opgeleid, helpt deze ontwikkeling ook een handje.Een hoek maken met een
Passief BouwblokHSB gevel met EPS, klaar om bekleed te worden met steenstrips voor prefabwoningPrefabwoning, klaar voor transport naar bouwplaats

Als laatste

Als laatste wil ik nog enkele opmerkingen plaatsen bij al dit isoleren. Het gerenommeerde ingenieursbureau Nieman heeft allerlei onderzoek gedaan op het gebied van EPC eisen en de vertalingen hiervan in Rc waarden voor vloeren, wanden en daken uitgedrukt. Nieman stelt dat bij ambities richting EPC= 0 het gebruik van duurzame energie noodzakelijk is. Dit wordt expliciet zo gesteld, omdat de effecten van steeds dikker isoleren dan het niveau behaald bij een EPC van 0,4 zo minimaal zijn, dat het veel interessanter is om naar andere energiebesparende maatregelen te kijken. Denk hierbij aan compact en koudebrugvrij bouwen, kierdichting, het toepassen van moderne installaties en het zelf opwekken van duurzame energie. Er komt dus veel meer bij kijken dan alleen maar isoleren.