Category Archives for Bouwsystemen

Geïsoleerde Bouwsystemen: kan het nog beter?

De aannemer uit het Westland, waarmee ik in gesprek was, had al meerdere woningen met een niet nader te noemen geïsoleerd bouwsysteem gebouwd. Hij had tijdens de bouw van deze woningen al naar mij opgemerkt dat hij nog bepaalde zaken miste. Dit systeem bleek bewerkelijker te zijn, dan hij zich van te voren had gerealiseerd. Hij vond het bovendien niet compleet genoeg en de speciale stelsteigers voldeden ook niet. Vervolgens was er met de leverancier gesproken, maar voorlopig waren er geen echte verbeteringen te verwachten. Ik vond dit jammer om te vernemen en ging tussen mijn andere werkzaamheden door op zoek naar andere, betere systemen.

Woning van geïsoleerde bouwblokken te Someren

Een poosje later was ik in Someren, waar een woning van spuitkurk voorzien moest worden. De woning leek van hetzelfde type blokken gebouwd te zijn als het mij bekende systeem, maar er waren toch verschillen. Toen ik hier meer over te weten kwam, vermoedde ik dat dít wel eens iets zou kunnen zijn, waarmee ik de aannemer uit het Westland blij zou kunnen maken. Het bleek namelijk een veel completer systeem te zijn. Het aardige daarbij was, dat de dame die me had uitgenodigd om over spuitkurk te komen praten, de woning zelf gestapeld had tezamen met haar vader, een gepensioneerde bouwvakker. “Spieren heb je niet nodig om te bouwen met dit systeem. Je moet echter wel kunnen maatvoeren”, zo vertelde ze me.

close-up foto

Al snel zat ik weer tegenover de aannemer en begon te vertellen over hetgeen ik gevonden had. “Hoe heet dit systeem?” vroeg hij. Ik liet hem een close-up foto zien, die ik in Someren van een blok had gemaakt. ISOTEQ, stond duidelijk in het blok gedrukt. Hij keek eens naar de foto, begon te glimlachen en zei toen: “Kom eens mee.” We liepen naar achteren naar een spreekkamer en daar stonden een aantal blokken opgestapeld met hetzelfde opschrift, ISOTEQ. Hij bleek hetzelfde systeem te hebben gevonden als ik en toonde zich hier zeer enthousiast over. “Je kunt in diverse diktes bouwen en het bouwt sneller, daardoor scheelt het tijd én geld”, zo legde hij mij uit, “BENG en Passief is voor IsoteQ geen probleem. Maar als bijvoorbeeld een garage of bijgebouw minder zwaar geïsoleerd hoeft te worden, kun je gewoon smallere blokken toepassen. Dan is dit ideaal, want de blokken sluiten allemaal prachtig op elkaar aan.”

IsoteQ-woning te Bergschenhoek

In zijn enthousiasme heeft hij al voor twee woningen blokken gekocht en is hiermee in Bergschenhoek aan het bouwen. Na de eerste dag stuurde hij mij het volgende whatsapp-bericht: “We zijn gister gestart bij de Bergweg-Noord. Loopt super, wat een topproduct. Werkt echt veel beter dan dat andere systeem. We ervaren het nu al.”

Contacten zijn inmiddels gelegd met de fabrikant, die nog niet een echte vertegenwoordiging in Nederland bleek te hebben.
Speciaal voor dit systeem is een bedrijf opgericht, die IsoteQ op de Nederlandse markt gaat brengen.
Dit bedrijf heet Ecostruct en er komt ook zeer binnenkort een site, waarop u meer over dit systeem te weten kunt komen, namelijk Ecostruct, mocht u geïnteresseerd zijn.
Ik ben eerlijk gezegd ook enthousiast en ga hier zeker meer over schrijven.

Eerste Passief Bouwblok-woning in het Westland

Misschien bent u wel eens door het Westland gereden, ten zuidwesten van Den Haag? Men noemt het ook wel het gebied van De Glazen Stad. Dat slaat op de vele kassen die je daar vindt. Wat je daar ook kunt vinden? Woningen en wat voor woningen! De ene nog mooier dan de andere. Er zitten veel parels tussen en één zo’n parel wordt momenteel gerealiseerd in Poeldijk. Eén van de vele dorpen die de Gemeente Westland rijk is.

Het bijzondere is, dat dit de eerste woning is die gebouwd werd met Passief Bouwblok(ken) in deze gemeente. Het is ook de eerste woning die gebouwd werd met dit systeem door Bouwbedrijf Jongerius, uit dezelfde gemeente. En volgens directeur Wouter Jongerius is het ook niet de laatste. Hij was al langer op zoek naar een systeem waarmee je de toekomst in kunt. Na kennismaking met Passief Bouwblok heeft hij zich behoorlijk in dit systeem verdiept en zag al gauw de grote mogelijkheden die met dit systeem geboden worden. Volgens Wouter kun je met dit systeem de kwaliteit leveren die straks gevraagd wordt. Tenslotte hebben we in de nieuwbouw per 1 januari 2020 te maken met een nieuwe EPC eis van 0,0. Dit houdt in feite in, dat je volledig passief moet bouwen en dat woningen vrijwel zelfvoorzienend moeten zijn in energie, dus bijna energieneutraal (BENG = bijna energieneutrale gebouwen). Zoals u ongetwijfeld weet, houdt energieneutraal in, dat in een tijdspad van een jaar de energiemeter op nul moet staan; je gebruikt wat energie en je levert zelf evenveel weer terug. Met Passief Bouwblok bouw je wanden met een Rc van ruim 9 en dat is twee keer zoveel als de huidige eis. Daardoor hoef je in principe weinig energie meer te gebruiken. Volgens Wouter Jongerius creëer je met Passief Bouwblok de perfecte basis  voor de nieuwe EPC eis. Inmiddels heeft Jongerius al meer villa’s in opdracht en deze worden haast vanzelfsprekend gebouwd in Passief Bouwblok.

Op de kleine foto’s is te zien hoe er gestart wordt met het stapelen van de Passief Bouwblokken en hoe later dit systeem wordt gevuld met betonmortel. Toen het dak er op geplaatst was, zijn de wanden voorzien van een wapeningslaag. Daarna zijn ze bekleed met steenstrips. Inmiddels zijn de muren traditioneel gevoegd en binnenkort worden de wanden gekeimd.

Op de grote foto zijn de grijze blokkenwanden van Passief Bouwblok nog te zien en straks  wordt de woning wit opgeleverd; te zien op het bord voor de villa.

Wilt u meer weten over Passief Bouwblok en haar mogelijkheden? Bezoek stand 03.F062 van Passief Bouwblok op de Vakbeurs Energie te Den Bosch van 10 – 12 oktober 2017 of bel DURV!

Architect : WNS te Wateringen

Aannemer : Bouwbedrijf Jongerius te Kwintsheul

Bouwsysteem : Passief Bouwblok i.s.m. DURV!

Wandafwerking: BP Management te Wateringen i.s.m. DURV!

Energieneutraal Wonen

Energieneutraal Wonen

Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om uw woning te isoleren?

U kunt uw woning aan de binnenkant isoleren, bijvoorbeeld uw dak als u overal tenminste goed bij kunt komen. Ook van ieder vertrek kunt u de de wanden die aan de buitenmuur grenzen isoleren en als u onder de vloer kunt komen, dan zijn daar ook verschillende oplossingen voor om deze te isoleren. Het probleem is echter dat er gemakkelijk kieren en naden overblijven die niet geïsoleerd worden, waardoor koudebruggen zullen ontstaan. Dat levert meestal tocht en zelfs schimmel op i.v.m. condensvocht dat ontstaat bij de kieren en onvoldoende de mogelijkheid krijgt om weg te ventileren.

Om met het laatste te beginnen, als u gaat isoleren moet u ook ventileren en hoe beter u isoleert, hoe meer natuurlijke ventilatie tekort gaat schieten en u mechanisch zult moeten ventileren. Aan de binnenkant isoleren levert vaak veel problemen op: de aan te pakken ruimtes moeten ontruimd worden, veel timmerwerk, vloerbedekking aanpassen, veel stof, kortom kamperen in uw eigen huis en met als resultaat naden en kieren. Dat laatste levert koudebruggen op en tocht bij koud weer. Een zolder zal nog wel gaan, maar tegenwoordig heb je prachtige isolatieproducten voor het dak, die op de panlatten worden geplaatst (vaak moet hier wel enig aanpassingswerk bij plaatsvinden) en daarna kunnen de dakpannen worden teruggelegd. Als uw woning spouwmuren heeft, dan biedt dat enige nuttige ruimte die u kunt vullen met isolatiemateriaal. Hier kleven echter enige beperkingen en bezwaren aan. De beperkingen zijn, dat de ruimte zo beperkt is als de spouw breed is (2, 4 of 6 cm?) en veel spouwen niet altijd even schoon zijn. Hoe meer rommel in de spouw, des te minder ruimte om te isoleren.

Bovendien waar helemaal geen ruimte is, omdat de metselaar dacht dat de spouw bedoeld was om rommel in te dumpen, valt niets te isoleren. Hier krijgt u te maken met koudebruggen en de veroorzakers van vochtplekken in de gevel (als dat probleem zich al niet eerder had voorgedaan). De bezwaren zijn dat u maar beperkt en vaak niet efficiënt kunt isoleren, waardoor het rendement op uw investering slechts beperkt zal blijven. Het voordeel, dat het goedkoper is in aanschaf, geeft u op termijn weer dubbel en dwars uit voor teveel aan energiekosten. U kunt geluk hebben met de vochtplekken, omdat u schone spouwmuren heeft, maar de beperking tot isolatie blijft.

Beter is het om uw gevels van buiten te isoleren. U kunt daarmee veel verder gaan om uw rendement op uw investering te optimaliseren. U kunt daarmee luchtdicht isoleren, waarmee koudebruggen voorkomen worden. Tevens krijgt uw gevel een facelift, waarmee gevelonderhoud tot een veel later tijdstip wordt verschoven en dat leidt tot een waardestijging van uw woning.

Een veel lagere energierekening en het feit dat u voor langere tijd geen gevelonderhoud hoeft te plegen, een factor waar vaak niet mee gerekend wordt, maar wel degelijk van invloed dient te zijn, biedt op langere termijn veel meer financieel voordeel dan een beperkte investering met isolatie, aangevuld met zonnepanelen.

Het verstandigste is om naar een optimalisatie te zoeken van maatregelen, waarbij zo goed mogelijk wordt geïsoleerd en op basis daarvan de energiebehoefte van uw huishouden wordt bepaald. U kunt zelf het beste beoordelen hoe u leeft of wenst te leven en wat u daarvoor nodig heeft. Met deze informatie zal blijken dat u zeer waarschijnlijk beperkt hoeft te investeren in zonnepanelen en/of andere apparatuur om desnoods energieneutraal (gemeten over een jaar) verder te wonen.

Er zijn berekeningsmodellen (zie informatie over TCO) die u dat kunnen laten zien en die mee kunnen helpen de eventuele financiering voor zo’n investering in energiebesparende maatregelen te verkrijgen.