All Posts by Pieter Magré

Super geïsoleerde bouwsystemen

Op diverse beurzen heb ik al uitstekend geïsoleerde bouwsystemen gezien, maar meestal zijn deze uitgevoerd in één bepaalde dikte, waardoor je toch wat beperkt bent in je mogelijkheden.

Eerlijk gezegd ben ik van het type dat de Trias Energetica hoog in het vaandel heeft en dat begint tenslotte met het beperken van energiegebruik. Dat houdt dus in dat de schil van een gebouw zo goed mogelijk geïsoleerd moet zijn. Tenslotte, hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft te kopen of op te wekken! Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen en niet alleen van energiezuinige, maar vaak kostbare, installaties uit moet gaan. Verder gaat het om de juiste balans te vinden tussen de mate van isolatie en de benodigde installaties. Als je dan de keuze hebt uit meerdere diktes isolatie in je bouwsysteem, zou dit mijn voorkeur hebben.

“Ik vind dat je het isolerend vermogen zoveel mogelijk in het bouwsysteem moet stoppen.”

super geïsoleerd bouwsysteem

Inmiddels ben ik in de markt op een uitgebreid geïsoleerd bouwsysteem gestuit, dat aan de meeste van mijn verwachtingen voldoet. Het principe is, dat dit systeem bestaat uit blokken die meteen de (geïsoleerde) bekisting vormen, waarin je betonmortel moet storten.
De bekisting is dus van isolatiemateriaal en nu komt het: de buitenschil hiervan is zelfs in vier diktes uitvoerbaar, namelijk 5, 10, 15 en 20 cm!
Het is dus niet beperkt tot maar één dikte met als gevolg maar één isolatiewaarde. De Rc-waardes die je met dit systeem kunt bereiken zijn 3,84 bij 5 cm, bij 10 cm haal je 5,55 en bij 15 cm zelfs 7,14 waarmee je zeker aan de BENG-eisen voldoet. Bij de dikste bereik je een Rc-waarde van 9, waar je zeker passief mee kunt bouwen.
Uiteraard heb ik inmiddels meerdere bouwlocaties in Nederland bezocht waar dit systeem werd toegepast en daar alle gelegenheid gekregen het systeem uitgebreid te bekijken. Uit de internationale site van dit systeem bleek dat het voldoet aan alle Europese eisen en in Duitsland heeft het met het dikste blok zelfs het predicaat voor het passieve bouwen verkregen!
Sinds kort is dit bouwsysteem met Neopor bouwblokken op de Nederlandse markt verkrijgbaar.

Het lijkt me nu wel goed om eens iets van de opgedane kennis met u te delen.

Neopor Blokken

EcoBlok
Neopor bouwblok

Hiernaast ziet u zo’n geïsoleerd bekistingsblok. Dit blok wordt gemaakt van een bepaald type “piepschuim”, genaamd Neopor EPS (λ 0,030), van een bekend bedrijf uit Duitsland en bestaat uit twee delen. Het EPS binnenblad is 50 mm en het andere EPS blad 50, 100, 150 of 200 mm breed. Beide bladen worden door kunststof afstandhouders op 150 mm afstand van elkaar gehouden, waardoor zo’n blok kan variëren in breedte van 25, 30, 35 en 40 cm. Het is maar net welke R-waarde je wilt bereiken met je wand.

Snijtafel
Het snijden van EcoBlokken.

De blokken zijn verder 1.000 mm lang en 250 mm hoog. Als je er een wand van bouwt tot verdiepingshoogte, wordt de tussenruimte vervolgens gevuld met betonmortel. Bovendien zijn de blokken voorzien van een speciaal ontworpen noppenpatroon, waardoor ze precies in elkaar passen, óók als je meerdere diktes in je wand toe zou passen! Dit laatste zou je kunnen doen als je niveauverschil in je wand(en) wilt creëeren. De wand is daardoor luchtdicht en koudebruggen zijn uitgesloten. De blokken snij je exact op maat met een zgn. snijtafel, door middel van een gloeidraad, waarmee je exact kunt stapelen en onnodig snijverlies voorkomen kan worden.

Latei element
Latei element EcoBlok

Boven openingen in wanden zoals deur en raamopeningen pas je speciale u-vormige lateiblokken toe, voorzien van hetzelfde profiel als de blokken, waarin staal voor de vereiste wapening wordt gelegd, waardoor je je eigen latei creëert.

negge- of dagkant gemaakt met sluitplaatjes
neggekant

De blokken worden aan de neggekanten, dus langs de verticale zijden van de kozijnen, afgesloten met speciale sluitplaatjes, die precies over de afstandhouders van de blokken passen. Zodoende voorkom je rondom kozijnen koudebruggen, wat bij andere systemen niet altijd het geval is. Het grote voordeel daarbij is tijdwinst, omdat je voor het storten van betonmortel bij kozijnen geen extra maatregelen ter versteviging meer hoeft te treffen. Hiernaast is zo’n met sluitplaatjes gecreëerde negge- of dagkant te zien, waartegen straks het kozijn van een schuifpui wordt geplaatst.

hoek gemaakt met sluitplaatjes
hoek gemaakt met sluitplaatjes

Met dezelfde sluitplaatjes zoals die je gebruikt bij neggekanten creëer je bij dit Neopor blokkensysteem binnen- en buitenhoeken, waardoor je ook wat dat betreft erg flexibel bent en zeer exact kunt werken.

Ook met dit laatste kun je veel onnodig bouwafval voorkomen.

EcoBlok ring element
EcoBlok ring element

Daarnaast kent het bouwsysteem zgn. ringelementen, die toegepast worden ter hoogte van vloeren. Daarmee blijft de buitenschil in stand en is ook daar geen koudebrug.

Het is overigens wel belangrijk om de blokken te stapelen met behulp van speciale schoren, die tevens als steiger gebruikt kunnen worden; zie afbeelding hiernaast. Zo’n wand is voordat er beton in gestort wordt bijzonder licht en wind kan er gauw vat op krijgen. Ook tijdens het storten van betonmortel zijn deze speciale steigers belangrijk om de wanden exact in positie te houden. Dit schoren is dus zeer essentieel! Deze zgn. schoorsteigers zijn vrij eenvoudig te stellen. Toch zijn de elementen bijzonder sterk, waardoor er pas bij verdiepingshoogte in één keer gestort kan worden.

wokkelplug; bron Fischer

Speciale wokkelpluggen zorgen ervoor dat er probleemloos zware zaken zoals keukenkastjes, klokken en wandlampen opgehangen kunnen worden. Met speciale pluggen, voorzien van een koudebrugonderbreking, kunnen bijvoorbeeld zonneschermen aan de buitengevel opgehangen worden.

Hiermee worden o.a. zonneschermen stevig verankerd; bron Fischer

Het is een werkelijk compleet systeem, waarmee je met keuze van de juiste blokken aan BENG zult voldoen, je niveauverschillen in de wanden kunt creëeren, maar waarmee eventueel ook zgn. Passieve Woningen gebouwd kunnen worden. Inclusief vulling van beton en bekleding aan weerskanten van een blokken wand van 40 cm dik wordt namelijk zeker een Rc-waarde van 9,0 m2 K/W gehaald. Het dubbele van wat momenteel vereist is in de nieuwbouw!

In de steigers voor pleisterwerk

Neoporblokken in Praktijk

Uiteraard heb ik verschillende bouwplaatsen in Bergschenhoek (zie foto boven dit artikel), in het Westland, zoals in Monster, en Kijkduin Den Haag bezocht en me daar nog eens laten overtuigen van de kwaliteit van dit systeem. Naast de kwaliteit blijkt dit systeem vooral “uit te blinken” in de snelheid waarmee gebouwd kan worden. In deze tijd van ‘time is money’ lijkt me dat geen overbodige luxe. De systeemhouder voor Nederland vertelde mij dat er na de Bouwvak (2019) nog met een fiks aantal woningen in Zuid-Holland gestart wordt. Op markt wordt inmiddels zeer positief gereageerd door belangstellenden, dus de verwachting is dat deze Neopor bouwblokken binnenkort op veel meer plaatsen in Nederland toegepast gaan worden.

Mocht u belangstelling hebben voor dit super-geïsoleerd bouwsysteem, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Er valt namelijk nog veel meer over te vertellen.

Waarom niet zelf uw woning bouwen?

Het stapelen is begonnen in Bergschenhoek.

De man waarmee ik sprak, keek mij nadenkend aan en herhaalde min of meer mijn woorden: zelf mijn woning bouwen.
We stonden op een bouwlocatie in Bergschenhoek aan de Bergweg-Noord, waar een bouwbedrijf zojuist gestart was met het bouwen van een woning met een bouwsysteem van Neopor blokken (Ecostruct).
Als u goed kunt maatvoeren, zo ging ik verder, is het verder een kwestie van stapelen, met beleid stapelen.
Inderdaad, zo beaamde mijn gesprekspartner, je hoeft inderdaad niet te metselen of i.d., dus ik zou het casco zelf kunnen uitvoeren, misschien met wat hulp, maar ik zou dat inderdaad zelf wel kunnen.

Het snijden van Ecostruct-blokken.

Hij had tijdens de rondleiding goed op de werklui gelet, hoe deze met het systeem bezig waren, de blokken stapelden, bij de kozijnen met een gloeidraad de blokken keurig op maat sneden, zonder afval van polystyreen korrels (!), op een simpele manier hoeken maakten, kortom net als met LEGO-blokken een woning aan stapelen waren. Maar wél met een Rc van 9,0!
Als op de begane grond de wanden staan, dan worden de blokken, net als bij een bekisting, gevuld met betonmortel, zo legde ik uit. Daarna worden vloeren van de 1e verdieping geplaatst en gaat het stapelen verder.

Woning (casco) te Someren.

Ik vertelde hem van een mevrouw uit Someren, die tezamen met haar gepensioneerde vader, een oud-bouwvakker, een hele villa had gestapeld.
Natuurlijk heb je daarnaast wel vaklui nodig zoals installateurs, stukadoors en dakdekkers voor de verdere afwerking van de woning, maar in principe kun je zelf heel veel doen.
Het bouwsysteem leent zich hier in ieder geval voor.
Hij was het met me eens, dat dit systeem minder ingewikkeld en gecompliceerd lijkt dan het traditionele bouwen.

Nou ja, zo zei hij vervolgens tegen me, ik geef toe dat ik er niet voor terug zou schrikken om veel aan de bouw van mijn woning zelf te doen. Als ik er verder wat hulp bij in zou schakelen, dan kan ik in principe mijn eigen woning bouwen. Ik vulde hem verder aan dat de adviseurs van het bouwsysteem veel contacten hebben met onderaannemers, die dát werk zouden kunnen doen, waar hij als handige doe-het-zelver voor terug zou schrikken.
Bij het afscheid nemen vertelde hij me nog, dat ik hem op een goed idee had gebracht.

Woning te Bergschenhoek tijdens het pleisteren.

Nu kan ik het mij goed voorstellen, dat lang niet iedereen staat te trappelen om zijn eigen woning te gaan bouwen en de organisatie hiervan liever aan een aannemer overlaat. Dat is ook heel verstandig, omdat naast dit stapelen er nog heel wat meer bij komt kijken, vooral als je de bouw van je woning zelf helemaal wilt organiseren en uitvoeren. Als u zich daartoe niet in staat acht, bijvoorbeeld door tijdgebrek of gewoon door het ontbreken van de nodige vaardigheden, dan moet u hier zeker niet zelf aan beginnen. Het enige dat ik met dit verhaal graag duidelijk wil maken is, dat vooral het bouwen van een zwaar geïsoleerd casco met dit systeem een vrij simpele zaak is geworden. Het is belangrijk tijd besparend en daardoor minder kostbaar dan een traditioneel gebouwd casco, zeker met deze hoge isolatiewaarde. Iets dat in deze tijd, waarin energie met sprongen duurder wordt, heel wat waard is!

Geïsoleerde Bouwsystemen: kan het nog beter?

De aannemer uit het Westland, waarmee ik in gesprek was, had al meerdere woningen met een niet nader te noemen geïsoleerd bouwsysteem gebouwd. Hij had tijdens de bouw van deze woningen al naar mij opgemerkt dat hij nog bepaalde zaken miste. Dit systeem bleek bewerkelijker te zijn, dan hij zich van te voren had gerealiseerd. Hij vond het bovendien niet compleet genoeg en de speciale stelsteigers voldeden ook niet. Vervolgens was er met de leverancier gesproken, maar voorlopig waren er geen echte verbeteringen te verwachten. Ik vond dit jammer om te vernemen en ging tussen mijn andere werkzaamheden door op zoek naar andere, betere systemen.

Woning van geïsoleerde bouwblokken te Someren

Een poosje later was ik in Someren, waar een woning van spuitkurk voorzien moest worden. De woning leek van hetzelfde type blokken gebouwd te zijn als het mij bekende systeem, maar er waren toch verschillen. Toen ik hier meer over te weten kwam, vermoedde ik dat dít wel eens iets zou kunnen zijn, waarmee ik de aannemer uit het Westland blij zou kunnen maken. Het bleek namelijk een veel completer systeem te zijn. Het aardige daarbij was, dat de dame die me had uitgenodigd om over spuitkurk te komen praten, de woning zelf gestapeld had tezamen met haar vader, een gepensioneerde bouwvakker. “Spieren heb je niet nodig om te bouwen met dit systeem. Je moet echter wel kunnen maatvoeren”, zo vertelde ze me.

close-up foto

Al snel zat ik weer tegenover de aannemer en begon te vertellen over hetgeen ik gevonden had. “Hoe heet dit systeem?” vroeg hij. Ik liet hem een close-up foto zien, die ik in Someren van een blok had gemaakt. ISOTEQ, stond duidelijk in het blok gedrukt. Hij keek eens naar de foto, begon te glimlachen en zei toen: “Kom eens mee.” We liepen naar achteren naar een spreekkamer en daar stonden een aantal blokken opgestapeld met hetzelfde opschrift, ISOTEQ. Hij bleek hetzelfde systeem te hebben gevonden als ik en toonde zich hier zeer enthousiast over. “Je kunt in diverse diktes bouwen en het bouwt sneller, daardoor scheelt het tijd én geld”, zo legde hij mij uit, “BENG en Passief is voor IsoteQ geen probleem. Maar als bijvoorbeeld een garage of bijgebouw minder zwaar geïsoleerd hoeft te worden, kun je gewoon smallere blokken toepassen. Dan is dit ideaal, want de blokken sluiten allemaal prachtig op elkaar aan.”

IsoteQ-woning te Bergschenhoek

In zijn enthousiasme heeft hij al voor twee woningen blokken gekocht en is hiermee in Bergschenhoek aan het bouwen. Na de eerste dag stuurde hij mij het volgende whatsapp-bericht: “We zijn gister gestart bij de Bergweg-Noord. Loopt super, wat een topproduct. Werkt echt veel beter dan dat andere systeem. We ervaren het nu al.”

Contacten zijn inmiddels gelegd met de fabrikant, die nog niet een echte vertegenwoordiging in Nederland bleek te hebben.
Speciaal voor dit systeem is een bedrijf opgericht, die IsoteQ op de Nederlandse markt gaat brengen.
Dit bedrijf heet Ecostruct en er komt ook zeer binnenkort een site, waarop u meer over dit systeem te weten kunt komen, namelijk Ecostruct, mocht u geïnteresseerd zijn.
Ik ben eerlijk gezegd ook enthousiast en ga hier zeker meer over schrijven.

Spuitkurk, concurrent van pleisterwerk?


Spuitkurk is voor velen in Nederland misschien nog een onbekend gevelbekledingsmateriaal. Toch is het al op een flink aantal projecten met succes toegepast. Vandaar dat er steeds meer belangstelling ontstaat voor dit unieke product.

Voorbeeld van spuitkurk

Al eerder is het beschreven als een alternatief voor pleisterwerk en inderdaad, zo zou je het zeker kunnen omschrijven.
Ook zou je spuitkurk een coating kunnen noemen, een elastische coating.
Dat laatste maakt de vergelijking met pleisterwerk weer minder juist, want pleisterwerk is alles behalve elastisch.
Misschien moeten we die elasticiteit even vasthouden, want dat maakt dit product juist zo uniek. Een andere vergelijking van spuitkurk met pleisterwerk, die in meerdere opzichten niet helemaal opgaat, is het verschil in prijs. Pleisterwerk is goedkoper dan spuitkurk, weliswaar in aanschaf, maar niet op de lange termijn; dan is spuitkurk juist goedkoper. Zeker, als je de garantietermijn van 20 jaar in acht neemt, die voor spuitkurk geldt.

Laat ik het uitleggen.
Pleisterwerk is bij aanschaf gemiddeld ongeveer € 25,00 à € 30,00 p.m2 goedkoper dan spuitkurk. Met andere woorden, als je de gevel van je woning wil laten spuitkurken of pleisteren, dan scheelt dit serieus geld als je voor het laatste kiest. Stel, je hebt aan buitengevels een oppervlak van zo’n 150 m2, dan is het prijsverschil bij aanschaf al gauw € 3.750,— tot € 4.500,—.

Echter, nu komen we op het punt van elasticiteit.
Pleisterwerk vormt een starre afwerklaag op een gevel. Het is in feite hard materiaal, dat onder invloed komt te staan van wisselende weersomstandigheden, zoals zon, regen, wind en vorst. De gevels worden nat en drogen weer op, maar het pleisterwerk krijgt ook met uitzetting en krimp te maken, zodat het op een gegeven moment onderhoud behoeft. Dat moment breekt aan zo tussen de vijf en zeven jaren. Dan worden namelijk haarscheurtjes in de pleisterlaag zichtbaar, omdat vervuiling zich juist daar het meest aftekent. Iedere gevel wordt namelijk enigszins vuil, maar bij pleisterwerk wordt dit het meest zichtbaar in de haarscheurtjes. Dat is het moment om de gepleisterde gevel te reinigen en vervolgens opnieuw te laten schilderen. Dat schilderen, als je het laat doen, kost zo’n € 25,00 à € 30,00 p.m2. Dat zijn bekende bedragen, namelijk dezelfde bedragen van het prijsverschil tussen pleisterwerk en spuitkurk, die ik hiervoor noemde.

Voorbeeld van scheur in pleisterwerk

Maar daarmee zijn we er nog niet.
Zoals ik al eerder zei, wordt op een gespuitkurkte buitengevel 20 jaar garantie op de spuitkurk gegeven. In die periode moet pleisterwerk nog zeker twee keer gereinigd en geschilderd worden.
Ik zou zeggen, tel uit je verlies. In een periode van twintig jaar ben je uiteindelijk € 50,00 à € 60,00 p.m2 meer kwijt dan in het geval je meteen spuitkurk had laten aanbrengen aan je buitengevel.
Dát noem ik nog eens serieus geld, immers in het geval van mijn voorbeeld van zojuist praten we al gauw over € 7.500,— à € 9.000,00! Overigens, mocht dit onderhoud niet plaatsvinden, dan worden de haarscheurtjes alleen maar groter en moet het pleisterwerk gerepareerd worden. Over het algemeen ben je dan nog meer geld kwijt. Daartegenover staat dat de kans heel groot is, dat spuitkurk, juist wegens zijn of haar elasticiteit, nog veel langer goed blijft dan zo’n garantieperiode van 20 jaar. Dat is bij pleisterwerk in ieder geval niet aan de orde en zul je structureel om de 5 á 6 jaar het noodzakelijke onderhoud moeten (laten) plegen.

Is er dan helemaal geen onderhoud nodig bij spuitkurk?
Ik zei al eerder dat iedere gevel op den duur enigszins vuil wordt. Dit kan ook voor spuitkurk gelden, echter dankzij de elastische eigenschappen van spuitkurk, kan een hiermee afgewerkte gevel gerust gereinigd worden met een hogedrukspuit. Met beleid overigens, maar dat spreekt voor zich. Bovendien neemt spuitkurk geen vocht op en kan het temperatuursverschillen met gemak weerstaan. Ook zul je dankzij deze eigenschappen een gespuitkurkte wand niet zomaar beschadigen, terwijl dit met pleisterwerk wegens z’n starheid eerder het geval zal zijn. Lees dit artikel over meer eigenschappen van spuitkurk.

Hoe zit het met garanties?
Op pleisterwerk voor buitenafwerking wordt over het algemeen 3 jaar garantie gegeven, met dien verstande dat dit geldt voor een niet-geïsoleerde ondergrond. Voor pleisterwerk aangebracht op een geïsoleerde ondergrond kan bijvoorbeeld een verzekerde garantie van 10 jaar afgesloten worden op het gehele systeem, dus inclusief isolatie. Verschillende verzekeringen met ook weer verschillende bijbehorende voorwaarden kunnen van toepassing zijn, dus dat kan heel divers liggen. Zo kan bijvoorbeeld de premie afhankelijk zijn van de grootte van een project, kan het uitmaken of een stukadoorsbedrijf wel of niet komo-gecertificeerd is en kan het aantal inspectiebeurten variëren per verzekering. De laatste zijn weer nodig om aan de van toepassing zijnde garantiebepalingen te voldoen. Vooral de inspectiebeurten kunnen de kosten behoorlijk doen oplopen, dus het is van te voren erg goed uitkijken met wie je zaken gaat doen en op basis van welke voorwaarden. De premie bij de woning uit mijn eerder genoemd voorbeeld van 150 m2, zal bij toepassing van een geïsoleerd systeem met pleisterafwerking al gauw zo’n € 7,00 p.m2 kosten en bij een groter project van bijvoorbeeld 10 à 20 woningen zal de premie rond de € 5,00 p.m2 liggen. Daar tegenover staat dat bij spuitkurk alleen op de kurkafwerking een garantie van 20 jaar wordt afgegeven, mits deze spuitkurklagen zijn aangebracht door een gecertificeerde spuitkurkspuiter. Ik zeg hier met nadruk spuiter, want een bedrijf kan hiervoor niet gecertificeerd zijn, enkel een daartoe opgeleide spuiter! In samenwerking met de importeur van de spuitkurk wordt beoordeeld of de ondergrond geschikt is om onder garantie te spuiten met spuitkurk.

Artist impression woning te Monster

Inmiddels heb ik al verschillende mensen kunnen overtuigen om toch serieus spuitkurk te overwegen op grond van bovengenoemde argumenten. Een voorbeeld hiervan staat in Monster, waarover ik vorig jaar schreef op mijn website (lees hier het artikel). Het echtpaar dat deze woning bezit wilde niets van pleisterwerk weten, juist wegens de kwetsbaarheid van de pleister, zeker vlak aan de kust. Toen ik vervolgens over de eigenschappen van spuitkurk vertelde, werd men enthousiast. Het resultaat is eind vorig jaar opgeleverd. De trotse heer des huizes heeft mij kortgeleden gebeld en ik ga binnenkort zeer zeker even op bezoek om dan meteen wat foto’s van hun ‘nieuwe’ woning te maken. Uiteraard zal ik u later de resultaten op mijn website tonen.


Spouwmuurisolatie, de meest geldbesparende vorm van isolatie?

Onlangs zat ik in overleg met enkele gemeenteambtenaren en een bureau dat bewoners van de betreffende gemeente moet inspireren tot verduurzaming middels een energiecheck. Tot mijn verbazing werd door dit bureau het fenomeen spouwmuurisolatie nogal gepropageerd en dat is nu juist een methode die op z’n zachtst gezegd bepaald niet mijn voorkeur geniet. Vandaar dat ik hier iets over wil zeggen.

Regelmatig krijg ik zoals zovelen via mijn mailbox aanbiedingen voor spouwmuurisolatie. Het is de meest geldbesparende manier van isoleren, zo wordt vaak beloofd.

Inderdaad is het goedkoper dan bijvoorbeeld een schil-isolatie d.m.v. een geïsoleerd gevelbekledingsysteem. Ook isoleren aan de binnenzijde van een woning is arbeidsintensiever en mede daardoor duurder en geeft vaak veel overlast. Dit laatste kan ook zeker als een bezwaar gezien worden. Spouwmuurisolatie wordt vanaf de buitenzijde aangebracht en geeft tenslotte geen rommel. Het is relatief goedkoop en u bespaart voortaan op energie tot zo’n € 220,— per jaar bij een tussenwoning (Bron: milieucentraal), wat wilt u nog meer?

Wat dat betreft ziet het er allemaal rooskleurig uit, maar er zijn ook wel wat opmerkingen over deze manier van isoleren te maken.

Als eerste kan gezegd worden, dat u met spouwmuurisolatie uw woning zeker niet energieneutraal zult maken. De spouw is over het algemeen 2 cm (volgens het Bouwbesluit van 2012) – 5 cm breed (zoals men het pas veel later voorschreef), dat betekent dat de mate van isolatie beperkt wordt door de ruimte die deze spouw biedt. De isolatiewaarde uitgedrukt in R zal bij spouwmuurisolatie tussen de 0,6 en 1,8 liggen.

Om uw woning energieneutraal te maken, zullen de gevels van uw woning zeker een niveau van R 7,5 moeten halen; uitgedrukt in het isolatiemateriaal EPS is dit een dikte van zo’n 24 cm! De werking van  spouwmuurisolatie is dus zeer beperkt, maar het is uiteraard beter dan niets doen; zeker als uw budget niet meer ruimte biedt.

Maar daarnaast kunnen er nog wat bezwaren kleven aan het vullen van een spouw.

Vooral in het begin van het toepassen van de spouwmuurconstructie werd de spouw regelmatig en geheel ten onrechte gebruikt als een ruimte om bouwvafval in te gooien.

Tijdens het metselen ontstonden vaak speciebaarden, die zeker bij een smalle spouw lastig met een metseltroffel waren te verwijderen. Veel spouwmuren van woningen en andere gemetselde gebouwen kennen dit verschijnsel, helaas. Vaak valt specie tijdens het metselen van gevelstenen in de spouw. Dit verschijnsel wordt heel treffend valspecie genoemd, waar ik straks nog een opmerking over heb.

Op al die plekken waar zich bouwafval, speciebaarden en valspecie bevinden kan geen isolatiemateriaal komen. Erger nog, daar komen na spouwmuurisolatie nu juist problemen!  Op de plekken waar geen isolatiemateriaal kan komen zullen zich bij koudere temperaturen vochtproblemen voor gaan doen, door zgn. koudebruggen. In de binnenlucht bevindt zich namelijk waterdamp, die op plekken met een koudebrug gaat condenseren met als resultaat vochtproblemen tot vaak schimmelvorming binnen in de woning. Op die plekken heeft u een lek in uw isolatie.

Ook als de buitengevel zich in een slechte conditie bevindt, bijvoorbeeld met slecht voegwerk, dan is de kans groot dat spouwmuurisolatie door indringend vocht minder goed isoleert, zelfs de veroorzaker kan zijn van vochtproblemen. De buitengevel van uw woning moet zich dus ook aan de buitenkant in een goede conditie bevinden, mocht u spouwmuurisolatie willen toepassen.

Nu betekent isoleren bewust ventileren, d.w.z. u heeft, als het goed is uitgevoerd, door de toepassing van isolatie alle kieren en naden van de gevels dichtgemaakt, waardoor overtollig vocht niet automatisch wordt afgevoerd. U zult dus bewust moeten ventileren. Hoe u moet ventileren, zijn verschillende methodes voor en voert nu iets te ver om te bespreken, maar om de atmosfeer in uw woning gezond te houden kunt u ventileren niet nalaten. Schimmel en vocht, dat door koudebruggen ontstaat, valt echter niet weg te ventileren en zorgt tot overmaat van ramp voor een slecht en ongezond binnenklimaat.

Om te beoordelen of een spouw schoon genoeg is om na te isoleren, wordt een endoscopisch onderzoek uitgevoerd, waarbij met een camera in de spouw gekeken wordt. Ook kan bij die gelegenheid de gevel beoordeeld worden of deze zich in een goede conditie bevindt.

 

 

Terug naar mijn gesprek bij de gemeente. Ik vroeg aan de woordvoerder van het bureau, wie vanuit zijn advies zo’n spouwmuur eigenlijk inspecteert. “Het bedrijf dat gaat isoleren!” , was het antwoord. Dat is inderdaad de praktijk,  dus zo’n geval waar de slager zijn eigen vlees keurt. Het blijkt dat men zelden een spouw zo slecht vindt, dat deze niet gevuld kan worden met isolatie.

Nu mijn opmerking over valspecie. Om te bewijzen dat er niet altijd goed geïnspecteerd wordt, nodig ik u uit om eens wat sites te bezoeken, waar gevraagd wordt om spouwmuren schoon te maken. Meestal is dit  i.v.m. problemen die ontstaan zijn door na-isolatie van spouwmuren. Dit zijn dus de gevallen waar zich rommel en valspecie in de spouwen bleek te bevinden; gewoon zoeken op valspecie en u komt het vanzelf tegen. Gegarandeerd dat in die gevallen van te voren de spouw is onderzocht, maar waar toch na-geïsoleerd is. De bewoners zitten later met de problemen. 

Ik sprak iemand van een bedrijf, dat gespecialiseerd is in onderhoud aan vastgoed. Hij vertelde mij, dat zij juist regelmatig werk hebben aan herstelwerkzaamheden aan gevels “dankzij” na-isolatie van spouwmuren.

Vandaar een welgemeend advies. Als u toch besluit om de spouwmuren van uw woning te laten na-isoleren, laat dan door een onafhankelijke partij een endoscopisch onderzoek uitvoeren, zodat u verzekerd bent van een onafhankelijk advies. Ook als de klus geklaard is, kan het geen kwaad om uw nu geïsoleerde gevel door dezelfde onafhankelijke partij te laten checken, of de spouw overal goed gevuld is met isolatiemateriaal.

Mocht u overwegen om uw woning of gebouw te (laten) voorzien van een betere vorm van isolatie, dan kunt u gerust contact met mij opnemen voor een onafhankelijk advies.

 

Samenwerking tussen ICDuBo/WoonWijzerWinkel en DURV!

De kogel is door de kerk, bij wijze van spreken.

Nu er in Rotterdam, het Westland en Den Haag al verschillende woningen in het Passief Bouwblok systeem zijn gebouwd, was DURV! op zoek naar een platform in Zuid-Holland om dit systeem meer bekendheid te geven. Bovendien doet DURV! het nodige advieswerk op het gebied van isoleren en bekleden van woningen en gebouwen, iets dat uitstekend te combineren valt met Passief Bouwblok.


Dat platform is nu gevonden in de vorm van een samenwerking met het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, ofwel ICDuBo, aan de Heijplaat te Rotterdam-Zuid. De missie van ICDuBo is: De vraag naar duurzaam aanbod activeren door het aanbod toegankelijk te maken. Dat sluit uitstekend aan bij de ambitie van DURV! om haar duurzame geïsoleerde bouw- en gevelbekledingssystemen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

ICDuBo is bij uitstek de plaats waar een publiek komt, die bouw en/of verbouwplannen hebben en zich daar komen oriënteren op de mogelijkheden, die de gespecialiseerde markt momenteel aanbiedt. Het publiek waar ik over spreek bestaat zeker niet alleen uit particulieren, maar ook uit architecten, bouwondernemers, verenigingen van eigenaren, woningbouwcorporaties en vastgoedondernemers. Het is een ontmoetingsplaats pur sang van vraag en aanbod, op het gebied van duurzaam bouwen. DURV! maakt daar graag deel van uit!

Sinds zaterdagmiddag 25 november staat een opstelling van Passief Bouwblok met aan één zijde minerale steenstrips, aan een andere zijde spuitkurk en aan nog een zijde traditioneel pleisterwerk. Uiteraard zit in deze opstelling ook een kozijn met triple glas verwerkt. Verder zijn hier een aantal essentiële details te zien, hoe men luchtdicht dient te bouwen.

De afwerkingen met allerlei soorten strips, spuitkurk en pleisterwerk zijn uiteraard ook toepasbaar op de gevelbekledingssystemen die DURV! voert, zodoende wordt op deze opstelling al een belangrijk deel van de mogelijkheden bij de WoonWijzerWinkel getoond. DURV! sluit niet uit dat het er binnenkort nog meer gaan worden.

Mocht u besluiten om eens kennis te maken met Spuitkurk en/of Passief Bouwblok, dan kunt u dus nu terecht bij ICDubo/WoonWijzerWinkel aan de Directiekade 2 te Rotterdam-Heijplaat.                U kunt natuurlijk ook met DURV! bellen voor een afspraak, door te bellen met telefoonnummer 010-7446309.

 

Een villa afgewerkt met: Spuitkurk!

Het kon eigenlijk niet uitblijven. Ik ben voor een bijzondere vorm van pleisterwerk gevallen. Een manier van stucwerk, dat eigenlijk alle bezwaren wegneemt, die ik had tegen deze vorm van gevelafwerking. En eigenlijk is dat toch wel bijzonder te noemen.

Als liefhebber van metselwerk, moest ik in het verleden niets van stucwerk hebben. Toen in Nederland een aantal architecten dit gevelmateriaal in de 80 en 90’er jaren steeds vaker gingen toepassen als alternatief voor metselwerk, was ik daar zeker niet blij mee. Niet dat ik stucwerk nu zo lelijk vond. Ik zag het in het buitenland, zoals in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en in Griekenland, landen waar ik meestal naartoe ging op vakantie. Dus ik kende het wel. Bij de oplevering van zo’n gepleisterde woning of gebouw had deze vaak een bijzonder frisse uitstraling. Mijn bezwaren kwamen later. Het pleisterwerk begon er na verloop van niet eens zo’n lange tijd zo armoedig uit te zien! Bovendien kwamen er al snel haarscheurtjes in en ik leerde dat pleisterwerk regelmatig onderhoud vraagt. En dat kost geld! Bij metselwerk heb je daar geen last van. Het veroudert wel enigszins, maar dat wordt algemeen geaccepteerd. Bovendien komen in metselwerk geen haarscheurtjes.

Maar let op! Het probleem met haarscheurtjes en snel verouderen van stucwerk is opgelost, namelijk met Spuitkurk. Al eerder schreef ik over spuitkurk als een duurzaam alternatief voor pleisterwerk, dus ik zal niet weer alle daarin gemelde positieve argumenten herhalen. Toch wil ik enkele hele nuttige eigenschappen noemen. Spuitkurk is en blijft enigszins elastisch, waardoor er geen haarscheurtjes kunnen ontstaan. Daarnaast kun je het heel gemakkelijk met water reinigen, omdat het waterdicht is. De fabrikant geeft er zelfs 20 jaar garantie op, dus je bent er zeker van dat je er voor lange tijd geen onderhoudskosten aan hebt. Over enkele weken wordt dit edele materiaal op de villa van bovenstaande artist impression gespoten. Deze bijzondere woning wordt momenteel in Bakkum bij Castricum gebouwd.

Wat daarnaast bijzonder aardig is, deze villa is gebouwd met Passief Bouwblok, waar ik ook al het e.e.a. over geschreven heb. Op de kleine foto’s is daar een kleine impressie van weergegeven. Foto’s van het spuitkurken kan ik uiteraard nog niet laten zien, maar dat doe ik binnenkort. Dat beloof ik.

Overigens staat Passief Bouwblok samen met DURV! op 10 – 12 oktober op de Vakbeurs Energie te Den Bosch, o.a. met Spuitkurk. Het standnummer is 03.F062 en u bent daar uiteraard van harte welkom.

Architect : Zeinstra Veerbeek uit Den Haag
Aannemer : Balance d’Eau uit Delft en Meerkerk
Bouwsysteem : Passief Bouwblok
Wandafwerking: BP Management als gecertificeerd spuitkurkverwerker i.s.m. DURV!

Eerste Passief Bouwblok-woning in het Westland

Misschien bent u wel eens door het Westland gereden, ten zuidwesten van Den Haag? Men noemt het ook wel het gebied van De Glazen Stad. Dat slaat op de vele kassen die je daar vindt. Wat je daar ook kunt vinden? Woningen en wat voor woningen! De ene nog mooier dan de andere. Er zitten veel parels tussen en één zo’n parel wordt momenteel gerealiseerd in Poeldijk. Eén van de vele dorpen die de Gemeente Westland rijk is.

Het bijzondere is, dat dit de eerste woning is die gebouwd werd met Passief Bouwblok(ken) in deze gemeente. Het is ook de eerste woning die gebouwd werd met dit systeem door Bouwbedrijf Jongerius, uit dezelfde gemeente. En volgens directeur Wouter Jongerius is het ook niet de laatste. Hij was al langer op zoek naar een systeem waarmee je de toekomst in kunt. Na kennismaking met Passief Bouwblok heeft hij zich behoorlijk in dit systeem verdiept en zag al gauw de grote mogelijkheden die met dit systeem geboden worden. Volgens Wouter kun je met dit systeem de kwaliteit leveren die straks gevraagd wordt. Tenslotte hebben we in de nieuwbouw per 1 januari 2020 te maken met een nieuwe EPC eis van 0,0. Dit houdt in feite in, dat je volledig passief moet bouwen en dat woningen vrijwel zelfvoorzienend moeten zijn in energie, dus bijna energieneutraal (BENG = bijna energieneutrale gebouwen). Zoals u ongetwijfeld weet, houdt energieneutraal in, dat in een tijdspad van een jaar de energiemeter op nul moet staan; je gebruikt wat energie en je levert zelf evenveel weer terug. Met Passief Bouwblok bouw je wanden met een Rc van ruim 9 en dat is twee keer zoveel als de huidige eis. Daardoor hoef je in principe weinig energie meer te gebruiken. Volgens Wouter Jongerius creëer je met Passief Bouwblok de perfecte basis  voor de nieuwe EPC eis. Inmiddels heeft Jongerius al meer villa’s in opdracht en deze worden haast vanzelfsprekend gebouwd in Passief Bouwblok.

Op de kleine foto’s is te zien hoe er gestart wordt met het stapelen van de Passief Bouwblokken en hoe later dit systeem wordt gevuld met betonmortel. Toen het dak er op geplaatst was, zijn de wanden voorzien van een wapeningslaag. Daarna zijn ze bekleed met steenstrips. Inmiddels zijn de muren traditioneel gevoegd en binnenkort worden de wanden gekeimd.

Op de grote foto zijn de grijze blokkenwanden van Passief Bouwblok nog te zien en straks  wordt de woning wit opgeleverd; te zien op het bord voor de villa.

Wilt u meer weten over Passief Bouwblok en haar mogelijkheden? Bezoek stand 03.F062 van Passief Bouwblok op de Vakbeurs Energie te Den Bosch van 10 – 12 oktober 2017 of bel DURV!

Architect : WNS te Wateringen

Aannemer : Bouwbedrijf Jongerius te Kwintsheul

Bouwsysteem : Passief Bouwblok i.s.m. DURV!

Wandafwerking: BP Management te Wateringen i.s.m. DURV!

Spuitkurk, een duurzaam alternatief voor pleisterwerk

Een goede relatie wees me op het bestaan van spuitkurk. Het zou alleen maar voordelen hebben, u kent dat wel. Maar toen ik hoorde dat het een hele goede vervanger was van traditioneel stucwerk, was toch mijn belangstelling gewekt. Want daar ben ik al veel langer naar op zoek! Het telefoonnummer dat ik moest bellen, zei me nog niet veel, maar de stem die ik hoorde wél. Het bleek een oude bekende van mij uit de baksteenwereld te zijn, een wereld die ik zeer goed ken. Beste Jacques, zo begon ik, vertel mij nu eens: wat is er nou zo bijzonder aan spuitkurk? Het gehele verhaal zal ik u besparen, maar ik heb het hieronder even samengevat.

Om iets over spuitkurk te vertellen, dan moet ik beginnen bij het belangrijkste onderdeel: kurk!Wat is kurk?

Kurk is afkomstig van de schors van de kurkeik. Deze boom komt voor in het Middellandse Zeegebied en wordt om de negen jaar geoogst. Het ontschorsen veroorzaakt geen schade aan de boom die meer dan 300 jaar oud kan worden. Het schillen houdt de boom vitaal. Zou je zo’n boom nooit schillen, dan wordt hij hooguit 85 jaar.

Kurk is een natuurproduct met uitstekende isolerende eigenschappen. Kurk absorbeert geluiden en trillingen, is antistatisch en brandvertragend. Bovendien bevat kurk verschillende harsen waardoor het goed bestand is tegen water en tegen aantasting door schimmels en insecten.

Spuitkurk is een gevel- of wandafwerking, dat gemaakt is van kurkgranulaat (korrels) en acrylhars (ook bio-based) en d.m.v. spuittechniek in twee (binnen) of drie lagen (buiten) wordt aangebracht op een gevel. Het is in verschillende kleuren en korrelgroottes leverbaar.Wat zijn de eigenschappen van spuitkurk?

En nu de eigenschappen spuitkurk:

 • Waterafstotend – Definitieve waterbestendige bescherming
 • Ademend/dampopen – Vocht kan in de vorm van waterdamp ontsnappen
 • Elastisch – 34% rekbaar, voorkomt waterinfiltratie door barsten en werkt scheuroverbruggend
 • Esthetisch – Decoratieve afwerklaag beschikbaar in verschillende kleuren en aanpasbare korrelstructuur
 • Energiebesparend – Thermisch isolerende werking, reductie van koudebruggen en anti-condenserende werking
 • Duurzaam – Opvallende kras- en slijtvastheid, grote UV-bestendigheid en bestand tegen muurzouten en zilte lucht
 • Onderhoudsvriendelijk – Voorkomt algen en schimmels en laat zich makkelijk reinigen met een hogedrukreiniger
 • Ecologisch – Kurk, het belangrijkste bestanddeel van spuitkurk, is een 100% natuurlijke, hernieuwbare én herbruikbare grondstof met een positieve CO2-balans
 • Veelzijdig – Uitstekende hechting op hout, beton, steen, vezelcement, metaal, kunststof (PVC, PE), pleisterwerk en reeds geverfde muren; zowel binnen als buiten op muren, daken en terrassen
 • Eenvoudig – Eenvoudig en snel te plaatsen door erkende spuitkurk verwerkers
 • Uniek – Enige fabrikant die zich 100% toelegt op de productie van spuitkurk. Aangebracht in 3 lagen met een minimaal verbruik van 2kg/m².
 • Garantie – 20 jaar niet-afbouwend, mits aangebracht door een gecertificeerde spuiter.

De eigenschappen van spuitkurk zijn getest volgens de internationale ISO en UNE-EN standaarden. Alle Nederlandstalige testrapporten zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag.

 Wat kost spuitkurk?

Als laatste wil ik u de prijzen van spuitkurk niet onthouden. De gemiddelde prijs varieert tussen € 40,— en € 60,— per m2. E.e.a. hangt namelijk af van hoeveel lagen er gespoten moeten worden, de complexiteit van de gevels en de conditie van de ondergrond. Allemaal zaken, waar eerst goed naar gekeken moet worden.

 Tot slot

Mocht u meer van dit unieke materiaal willen weten om thuis binnen en/of buiten toe te passen, of op één van uw projecten? Belt u mij dan gerust op. Dit is werkelijk een prachtige toevoeging aan de huidige markt, én met 20 jaar garantie. Dat laatste is ook iets waard, zo lijkt me!

 

Heeft u wel eens spuitkurk overwogen?

Hij keek mij verwonderd aan. Kurk, zo merkte hij op, deden we vroeger op wanden en op de vloer. Op wijnflessen, vulde ik hem aan, als stolp op zuurflessen in laboratoria en onder hete pannen. Kurk is namelijk zuur- en zoutbestendig en brandt niet. Ja inderdaad, maar op gevels als pleistermateriaal?

Mijn gesprekspartner heeft een woning, die in drie fases was gebouwd. Zijn vader had de basiswoning begin jaren zestig laten bouwen. Later was er een groter deel tegenaan gebouwd, met over het geheel een groot dak. Op een gegeven moment had hij de woning overgenomen en er nog een stuk achter gebouwd. Binnen was de woning al helemaal verbouwd en hij en zijn vrouw vonden dat nu de buitenkant aan de beurt was.

Ik wil absoluut geen pleisterwerk, zo legde hij uit, want bij stuc ga je op een gegeven moment scheurtjes zien, dat betekent dus onderhoud. Bovendien wordt het smerig, dus je kunt ook nog eens regelmatig schilderen.
Als ik uw bezwaren nu eens weg weet te nemen, zo begon ik, maar hij reageerde meteen lachend dat me dat niet zou gaan lukken.

Heeft u wel eens spuitkurk overwogen? Hij kende het niet. Spuitkurk is een natuurlijk materiaal met een aantal bijzondere eigenschappen, zo begon ik. Naast zuurbestendigheid en het feit dat het niet brandt, is het een elastisch materiaal én het is kleurecht. Door z’n elasticiteit zullen er geen scheurtjes ontstaan en vuil kun je er gewoon vanaf spuiten. Met een hogedrukspuit? vroeg m’n gesprekspartner. Jawel, mits je dit met beleid doet. De fabrikant staat zo positief achter z’n product dat je als klant er zelfs 20 jaar garantie op krijgt, op zowel kwaliteit als kleur, maar dan moet het wel door een erkende spuiter worden aangebracht.

Hier wil ik meer van weten, zo vroeg de man mij, is het veel duurder dan gewoon pleisterwerk? Nee, dat valt reuze mee, maar het is in ieder geval goedkoper dan steenstrips. Dat laatste was namelijk de andere optie, waar hij eigenlijk al van was uitgegaan.


Inmiddels is besloten om zowel steenstrips als kurk toe te gaan passen zoals op de foto’s te zien is.

 

Lees ook: Spuitkurk, een duurzaam alternatief voor pleisterwerk